Naše radní Hana Štěpánová o současné situaci v kraji

31.03.2020

"Dnes 31.3.2020 očekáváme na Pardubickém letišti dva velkokapacitní letouny se zásilkou ochranných prostředků, které budou průběžně předávány potřebným a některé budou distribuovány krajem," uvedla radní za STAN Hana Štěpánová, která je členkou bezpečnostní rady PK a která připravila další souhrn informací z Pardubického kraje za poslední dny.

"Pardubický kraj měl od počátku šíření nemoci v ČR propracovanou distribuční síť na ochranné a dezinfekční prostředky. Protože dodávky od státu zpočátku byly mizivé, tak kraj začal zajišťovat výrobu dezinfekce na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Tato škola k 26. 3. vyrobila 10 tisíc litrů dezinfekce, která míří do sociálních služeb, k poskytovatelům zdravotní péče, ale také do obcí či ke složkám integrovaného záchranného systému.
Pro chemickou školu je však složité zajistit si tak velké množství surovin. Výroba další dezinfekce může pokračovat i díky společnosti Ethanol Energy, která dodala čtyři tisíce litrů denaturovaného lihu. Vyrobená dezinfekce bude nově stáčena do litrových lahví, které kraj získal ve spolupráci se společností Paramo. Od nich se podařilo zajistit tři tisíce těchto lahví, do kterých jinak společnost plní motorové oleje
Od pátku 27. 3. probíhá distribuce již podle plánu
V pátek 27.3. bylo do kraje rozvezeno šest tisíc litrů dezinfekce na ruce pro organizace i jednotlivá ORP. Rozvoz na jednotlivé ORP zajistili dobrovolní hasiči. Jednotlivá ORP obdrží i distribuční seznam. V sobotu bylo předáno na ORP 100 tisíc ústenek a 15 tisíc respirátorů pro praktické lékaře. Jejich fungování musí být zachováno. V průběhu neděle byly zásobeny sociální služby, především domovy pro seniory, 10 tisíci respirátory a 12 tisíci ústenkami.

Kraj chce mít zpětnou vazbu z území
Od pondělí 30.3. pracují v terénu koordinační pracovníci systému pardubické krajské krizové distribuce. Jedná se o 20 lidí z Pardubického kraje, kteří se přihlásili na bázi dobrovolnosti. I já jsem se zařadila do této skupiny dobrovolníků. Naším prvním úkolem bylo dnes v ranních hodinách navštívit přidělené ORP a zmapovat na místě samém, zda systém je funkční. Zjistit přání a stížnosti z ORP a poté podat hlášení, co je potřeba "vychytat" a upravit. Zpětná vazba z terénu je žádoucí a prospěšná všem zúčastněným. Telefonní spojení je málo, osobní kontakt a seznámení se s odpovědnými osobami na ORP přináší i pocit bezpečí a podpory, že telefonický požadavek nezapadne v náporu událostí. Jsme v podstatě prodlouženýma rukama kraje, tak aby byla lepší komunikace a lepší mapování stále se měnící situace. Každý region ORP je něčím specifický a díky koordinačním pracovníkům bude distribuce podle poznání lépe specificky zaměřena.

Moje zkušenost z území
V pondělí 30. 3. ráno jsem navštívila ORP Vysoké Mýto. Vedení města a pověření pracovníci mi věnovali chvíli jejich vzácného času, abych se dověděla co nejvíce o regionu a městu, tak abychom v příštích nelehkých dnech mohla být nápomocna. Mojí výhodou je, že i tento region znám dobře z dob, kdy jsem byla starostkou jedné z obcí v ORP Litomyšl - Morašic. Pochválila jsem je, protože zhruba polovinu materiálu pro praktické lékaře rozdali již v neděli. Dnes bylo u nich ve skladu sice rušno, ale vše mělo řád.

Co bude dál
Další zásilky ochranných prostředků budou předávány průběžně. Některé prostředky budou i nadále zajišťovány výhradně krajem. Další by měly být distribuovány státem prostřednictvím kraje. Dne 31.3.2020 očekáváme na Pardubickém letišti dva velkokapacitní letouny. Sem budou dopraveny věci pro celou zemi. Snad již bude centrální zásobování nastaveno více koncepčně. Zatím je to hodně hektické a nahodilé. Kraje jednoznačně požadují po vládě, aby systém dodávek centralizovala. V pondělí by se tím vláda měla zabývat.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje za STAN, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Autor: Jana Rosenbergerová