Na staveništi budoucí nemocnice v Moravské Třebové je rušno

14.12.2020

Se stavbou moderní nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která by se měla stát jednou z nejmodernějších zařízení tohoto typu v republice, se na konci minulého týdne seznámila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Stavba za 264 milionů korun včetně daně byla zahájena v září a měla by být dokončena do konce příštího roku.

"Pan ředitel Pavel Havíř mě obeznámil se složitou historií vlastnictví této nemocnice a ukázal mi objekty, které Pardubickému kraji už patří a pozemky, které by bylo potřeba ještě dořešit. Nahlédli jsme spolu i na staveniště, kde od září 2020 nová nemocnice vzniká," uvedla Matoušková.

Na místě stavby jsou nyní dokončovány zemní práce. Pod polovinou budoucí budovy je položena ležatá kanalizace, podkladový beton a připravuje se výztuž pro základovou desku. Devadesát lůžek nové nemocnice následné péče bude umístěno na jednom patře a rozděleno do tří stanic po 30 lůžkách. "Většina pokojů bude dvou a třílůžkových se sociálním zařízením společným pro dva sousední pokoje. Pro vážněji nemocné pacienty se počítá i s jednolůžkovými pokoji. Komfort pro pacienty a zaměstnance podtrhují i další nezbytné součásti nové nemocnice, a sice stravovací provoz a rehabilitace. Vše bude vybaveno moderními zdravotnickými technologiemi," vysvětlil ředitel Pavel Havíř. "V nové budově nemocnice počítáme i s novým výjezdovým stanovištěm záchranné služby, které dosud sídlí v nevhodných prostorách, a to včetně stání pro sanitní vozy. Významně to zlepší pracovní podmínky našim záchranářů, a tím i našim pacientům," uvedla Michaela Matoušková.

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

asistentka náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví