Motivujeme začínající podnikatele v kraji a pomůžeme Ukrajině

12.02.2020

Dne 11. 2. 2020 zasedal výbor Zastupitelstva Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy. Tentokrát jsme se sešli na Městském úřadu v Poličce v okresu Svitavy.

Schůze probíhají vždy cca po 2 měsících a na jiném místě v kraji, aby se členové výboru seznámili s celým krajem i fyzicky.

Na programu byly k projednání body pro 20. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se vztahují k regionálnímu rozvoji, tedy k mé gesci radní.
Prvním bodem bylo schválení finanční podpory Sdružení místních samospráv (SMS) a Podnikatelského inkubátoru (P-Pink).

Bohatá diskuse se rozvinula k existenci, fungování a smysluplnosti podnikatelského inkubátoru Pardubického kraje (P-PINK), který se zabývá především podporou začínajících podnikatelů. Jsou to jak studenti vysokých a středních škol, tak to mohou být i starší lidé. Dva z členů výboru se dotazovali na již konkrétní výsledky dvouleté práce. Jeden z členů se vyjádřil i v tom smyslu, že budoucí podnikatel by se měl sám projevit a ne mít možnost sdílet pomoc a školení ze strany mentorů. O tomto se rozvinula následná debata. Můj názor je ten, že ne všichni talentovaní studenti mají potřebné zázemí, aby lehce rozjeli podnikání. V P-Pinku mohou přijmout rady mentorů a mít třeba i sdílenou kancelář. Tuto pomoc studentům a široké veřejnosti považuji za přínosnou pro náš kraj. V inkubátoru se může časem zrodit opravdový talent, který prokáže službu mnoha lidem, neřkuli celé společnosti. Další schůzi máme naplánovánu právě do těchto prostor P-PINKu v Domě techniky v Pardubicích, kde členům výboru bude činnost a výsledky představeny podrobněji.

Dále byla na programu debata o výpomoci Ukrajině ze strany Pardubického kraje. Shoda panovala v tom, že je dobré pomáhat v oblasti školství, zdravotnictví a záchranných složek apod. Tato pomoc má smysl, protože technické podmínky ve všech oblastech služeb především na venkově v Zakarpatské Ukrajině jsou neefektivní a nedostatečné. Některé zásadní věci, jako třeba GPS navigace, téměř neexistují ani pro záchranné složky, kraj tak pomáhá zmenšovat zaostalost oblasti. Zástupci kraje každoročně Ukrajinu navštíví a zkontrolují, zda byly peníze, či materiály využity podle plánů a dohody. Poté vytipují další problematické místo, kterému bude zaslána finanční či jiná podpora, aby došlo ke zlepšení kvality života obyvatel. To, co je pro nás naprosto běžný standard života, jako například WC v budovách škol, na Ukrajině není běžné. Nikoho z obyvatel nepřekvapí "suchá kadibudka" venku za budovou. Ale to už je další vyprávění, které se ke zprávě jednání výboru přímo nevztahuje.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)