Mimořádná schůze Sněmovny k suchu

18.06.2020

Dnes se povedlo poslancům za STAN svolat mimořádnou schůzi k boji proti suchu.
V posledních dnech nám celkem vydatně pršelo a tak by se zdálo, že je tato otázka nyní bezpředmětná.

Opak je ale pravdou. Právě utužená nepropustná půda vodu dostatečně nevsakuje, proto spousta půdy z polí odtéká spolu s deštěm do rozvodněných rybníků, i mimo ně.

V několika obcích Pardubického kraje se voda stala zlým živlem ničícím dlouho budovaný majetek, někteří ztratili i střechu nad hlavou.

Právě sucho a s ním spojené lokální záplavy jsou otázkou, kterou je nutné řešit, proto velmi kvituji dnes svolanou mimořádnou schůzi.J e třeba řešit vše komplexně, aby i následky špatného hospodaření byly do doby zavedení nových pravidel co nejmenší.

V kontextu toho se jedná např. o vybavenost výjezdních jednotek hasičů a obcí základním materiálem, jako jsou protipovodňové pytle, čerpadla, vhodná obuv a oblečení do vody, ale i vyladění spolupráce a kooperace povodňových komisí se spolky rybářů spravujících vodní toky, kteří obvykle pomocí stavidel řídí odtoky a určují, kam bude voda přesměrována.

Také čistota a průtočnost přivaděčů, potoků i samotných rybníků je velkým problémem po celém kraji. Kde je překážka, tam voda neteče a hledá si tu nejsnadnější cestu. Lokální povodně, které nás potkaly v minulém týdnu, ukázaly mnoho nedostatků, na kterých je potřeba zapracovat a věřím, že mnohé z nich budou probírány i na mimořádné schůzi k boji proti suchu.

Michaela Matoušková, kandidátka na hejtmanku Pardubického kraje, členka předsednictva STAN, starostka obce Řečany nad Labem