Michaela Matoušková - Žádosti o dotace z oblasti zdravotnictví přijímá kraj do konce ledna 2024

26.01.2024

Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání, takzvaný First responder, se v minulém roce společně s pořízením Automatizovaného externího defibrilátoru (AED), stal velmi úspěšným projektem. Také letos na něj mohou obce požádat o dotaci. Další finanční příspěvky jsou určeny na podporu příchodu nových lékařů, a to jak v oboru všeobecné praktické lékařství (pro dospělé), tak v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Na většinu z těchto dotací přijímá Pardubický kraj žádosti jen do konce tohoto měsíce.

"Opakovaně jsem osobně iniciovala navázání spolupráce zdravotnické záchranné služby s obcemi a jejich jednotkami požární ochrany. Zájem obcí se potvrdil a programy první pomoci budou pokračovat i v tomto roce. Při tvorbě podmínek programových dotací kraje na školení First Responderů a pořízení AED mi velmi pomohly osobní zkušenosti z vedení obce. Chtěla bych vyzvat obce, aby neváhaly a podaly žádost co nejdříve, uzávěrka je totiž už 31. ledna," uvedla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana, která má v gesci zdravotnictví.

V celé republice se nemocnice při dodržování zákoníku práce musejí vyrovnávat s potížemi v personální oblasti, mnohdy až na hraně personální krize. Pro nemocnice je prioritní udržení kapacit akutní péče na úkor péče plánované. "Ozvěny této krize přešly z minulého roku i do roku 2024 a bude potřeba přijímat kompromisy pro stabilizaci zdravotnického systému," řekla Michaela Matoušková a dodala, že Pardubický kraj vyhlásil v roce 2024 i programy cílené na lékaře, kteří mohou žádat letos dokonce o dvě dotace.

První je určen pro podporu lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecného praktického lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a žádat o dotaci mohou školitelé do konce ledna. Jedná se o dotaci navazující na dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání v základním kmeni. "Programovými dotacemi akreditovaných školitelů (ordinacím VPL a PLD) pomáhá kraj uhradit mzdu a školení lékařů, kteří ještě nejsou nositeli výkonů (pojišťovny jejich práci v ordinaci nehradí), neboť se teprve na výkon v daném oboru připravují," vysvětlila náměstkyně Matoušková.

Druhý je určen pro podporu lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecného praktického lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a žádat o dotaci mohou školitelé od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024. Jedná se o dotaci navazující na dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů. Pardubický kraj těmito cílenými dotacemi pomáhá podpořit příchod nových lékařů, v podstatě takovou přirozenou generační obměnu.

Zdroj: Pardubický kraj