Michaela Matoušková - Setkání se starosty ze západní části kraje

17.05.2023

Setkání se starosty ze západní části kraje proběhlo na Krajském úřadě. Pozvánku přijali i poslanci Jiří Hájek a Tomáš Dubský.

 Oba totiž mají ve své gesci něco, co nás spojuje ve zdravotnictví. Jsou to zdravé potraviny a zdravé životní prostředí a také bezbečnost ve zdravotnictví. Proto jsem moc ráda, že si vyslechli problematiku zdravotně sociálního pomezí, o které starostům povyprávěly paní ředitelka LDN Rybitví se svou kolegyní a navnímali tak, jak je zdravotnictví široce spjato s dalšími obory, jakými je třeba i paliativní medicína, o které mluvila paní Kosíková.

Se starosty jsme mimo jiné probrali také dotační programy v oblasti zdravotnictví, které se týkají vybavení obcí Automatickými externími defibrilátory a jejich potřebě v území a další nadstavbu, kterou jsou tzv. First respondeři, kam se nám přihlásilo přes 360 hasičů jednotek požární ochrany. Po proškolení Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje se z nich stanou první pomáhající, kteří budou umět zachraňovat lidský život do příjezdu Zdravotnické záchranné služby.

Děkuji všem zúčastněným za milé setkání a těším se na další.

Michaela Matoušková - náměstkyně PaK pro zdravotnictví