Michaela Matoušková: Je to maraton. Věřím v příznivý vývoj

26.01.2021

Milí čtenáři,

přeji Vám do nového roku 2021, abyste se uměli radovat, pochopit se a soucítit s druhými a abyste byli zdraví.

Už jsou to plné tři měsíce, co jsem se rozhodla převzít odpovědnost za rozvoj zdravotnictví v Pardubickém kraji jako náměstkyně hejtmana. Když jsem kývla na tuto funkci, první myšlenka, která mě napadla, byla ta z našeho STAN programu - budu za podpory svých kolegů rozvíjet zdravotní péči ve všech oblastech našeho kraje tak, aby byla kvalitní a dostupná rovnoměrně. Naším mottem byl Zdravý Pardubický kraj a tímto mottem zůstává i po mém nástupu do této náročné funkce a také přes všechny překážky, které nám do cesty "hází" covidová problematika. O tom, jak zasáhla do naší práce, se nyní rozepíšu.

Zřízení testovacích center a počátek očkování

Na začátku se "na skok" vrátím před Vánoce 2020, kdy bylo mým hlavním úkolem a hlavním úkolem pro celé vedení Pardubického kraje zajistit fungování nemocnic akutní péče v průběhu vánočních svátků. V souvislosti se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem jsme zajišťovali pomoc studentů, vojáků i hasičů. Do toho jsme v našich zdravotnických zařízeních zřídili odběrová místa pro antigenní testování na COVID-19 nejprve pedagogických pracovníků a následně celé veřejnosti.

Koncem prosince jsme začali pracovat na očkovací strategii v Pardubickém kraji, abychom byli organizačně a logisticky připraveni. Vládní strategie předpokládá zřízení velkokapacitních očkovacích míst, která budeme muset zajistit, jak hmotně, tak personálně.

Informace od státu byly pomalé a nepřesné a prvních 975 vakcín pro zdravotnický personál jsme dostali také později, než bylo slíbeno - poslední den roku 2020. Očkovací látky byly při předepsané teplotě -70 °C uskladněny v Pardubické nemocnici. Do konce ledna jsme měli přislíbeno obdržet dalších 5 850 dávek. Řešili jsme proto zakoupení mrazicího boxu pro Nemocnice Pardubického kraje s kapacitou 124 800 dávek vakcíny typu Pfizer - v nemocnici byl v té době box, který měl kapacitu přibližně poloviční a běžně se využívá pro jiné účely. Kromě Pardubické měla skladovací kapacity k dispozici ještě Orlickoústecká nemocnice. Připravili jsme první očkovací centrum v Pardubické nemocnici a seznam zájemců ze strany zdravotníků a záchranářů. Nemocnice Pardubického kraje připravila manuál, který popisuje fungování očkovacích center. Datum prvního očkování se shoduje s datem první dodávky vakcíny - 31. 12. 2020.

Strategie očkování Pardubického kraje

První dny v novém roce 2021 jsme tedy naplnili především přípravou vlastní struktury očkovací strategie Pardubického kraje. Všechny naše kroky směřovaly a směřují k tomu, aby bylo vše co nejrychleji připraveno a mohlo být proočkováno co nejvíce lidí. Vycházeli jsme z národní strategie, kterou hejtmani obdrželi od ministerstva zdravotnictví. Má více fází.

V první fázi, která je rozdělena na dvě části, se jedná o centrální očkování zdravotnického personálu, zdravotnické záchranné služby a domovů pro seniory a dále pak rizikových skupin obyvatel. Takto postup určuje státní strategie očkování. Teprve v druhé fázi, během března až dubna, bude docházet k očkování nerizikové části veřejnosti u obvodních lékařů.

Obden jsme konferovali v rámci Asociace krajů ČR, abychom si na základě vládou dávkových mlhavých a nedostatečných informací připravili postup očkování a určili ve svém kraji základní očkovací centra. Dolaďovali jsme připomínky k celostátnímu rezervačnímu systému, k postupu dodávek vakcín či změnách v prioritních skupinách pro očkování.

Právě centrální rezervační systém a jeho navázání na další software je velmi podstatný bod. Podklady předložené ministrem Blatným jsme museli sladit s krajskou strategií očkování a museli jsme zajistit i zdánlivě nedůležité věci, jakými jsou návaznost centrálního softwaru na další databáze tak, aby byla zajištěna koordinace rezervací s očkovacími centry v kraji a docházelo tak k plynulému procesu očkování. Nutností je zabezpečit možnost rezervace on-line i starším spoluobčanům, kteří nemají přístup k internetu. Z mého pohledu bude také velmi důležitá dostupnost linky 1221, která bude sloužit pro občany, jež se nebudou moci hlásit přes webové rozhraní.

Poprosili jsme o pomoc starosty

V závěru prvního lednového týdne jsme s panem hejtmanem seznámili starosty ORP s aktuálním stavem příprav národní a krajské očkovací strategie. Pardubický kraj předpokládá připravenost očkovacích center na území každého ORP od 1. března. Více center by mělo vzniknout na Pardubicku a Chrudimsku. Právě s prosbou o vytipování konkrétních vhodných míst ve městech kraj následně oslovil starosty. Připravili jsme pro ně dotazník, abychom zjistili, jaké jsou prostorové a především personální možnosti. Při výběru místa je důležitá dobrá dopravní dostupnost a propustnost prostoru. Ten by měl být dobře přizpůsobitelný s technickým zázemím, dostatečným kapacitním připojením k internetu, sociálním zařízením, přívodem vody a technickým zázemím.

Starosty jsme rovněž poprosili o zprostředkování administrativních pracovníků, kteří by nám mohli v očkovacích centrech pomoci, protože není možné všechna centra zajistit personálem z nemocnic, který je už tak maximálně vytížený.

Pod mým vedením vznikla také krajská pracovní skupina, která bude působit při krajské Bezpečnostní radě a která bude v průběhu očkování v úzkém kontaktu s krajským koordinátorem pro očkování. Bude potvrzovat rozhodnutí, jež bude potřeba uskutečnit v krátkém čase.

V Pardubicích jsme v úterý 19. ledna již spustili očkovací centrum v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu s kapacitou až 220 očkovaných denně. Prozatím dva očkovací týmy tvoří lékaři, sestry a administrativní pracovníci z Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Po středečním dodání další várky vakcín jsme zde spustili kapacitu také pro občany nad 80 let, kteří se registrují přes centrální systém. Pro pomoc s registrací Pardubický kraj zprovoznil vlastní linku 466 026 466.

Další očkovací centra v Pardubickém kraji vznikají v Svitavách, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Chrudimi. Některá začnou fungovat už od 1. února. Naším cílem je co nejrychlejší proočkování stanovených prioritních skupin obyvatelstva.

Proto se neobejdeme bez pomoci dalších praktických lékařů, ambulantních specialistů či stomatologů, které znovu plošně oslovujeme.

Tolik jen stručně z maratonu, který je teprve na svém počátku. Velkou neznámou jsou také pravidelné dodávky vakcín a zdravotnického materiálu. Proto pro aktuální informace sledujte webové stránky Pardubického kraje, případně můj facebook.

Děkuji za trpělivost a pomoc a věřím, že se zdraví vrátí nejen do našeho kraje, ale do celé České republiky.

Michaela Matoušková, náměstkyně pro zdravotnictví Pardubického kraje, STAN