Léčebna v Jevíčku ušetří energie v historicky cenném pavilonu S

13.08.2019

Opravené dřevěné lehárny, přeměna bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, oprava střechy stravovacího pavilonu a nyní energeticky úsporná opatření na pavilonu S. To je výčet investic, které v poslední době provedl Pardubický kraj v Odborném léčebném ústavu Jevíčko. Pro tu poslední za necelých 20 milionů korun bez DPH vybral kraj stavební firmu.

"Léčebný ústav v Jevíčku se za poslední roky dostal do stavu, kdy se jedná de facto vzorové pracoviště, což je umocněno nejen prostředím jednotlivých pavilonů, ale také nádherným parkem. V letošním roce jsme dokončili přeměnu bývalého dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie za 40 milionů korun, v loňském roce pak historické dřevěné lehárny pavilonu S za vice jak 15 milionů korun," řekl hejtman Martin Netolický. "Také v tomto případě se jedná o pavilon S, který je kulturní památkou, a proto musíme v rámci investice postupovat maximálně obezřetně. Vzhledem k náročnosti stavby se nám podařilo najít firmu až na druhý pokus, což svědčí také o současném stavu na stavebním trhu. Výsledná cena stavby činí necelých 20 milionů korun bez DPH, což je o 300 tisíc méně, než předpokládala zadávací dokumentace," uvedl hejtman Martin Netolický.

Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou kulturní památkou. "Většina oken a dveří bude muset být repasována právě vzhledem k památkové ochraně budovy. V případech, kdy nebude možná repase, budou vyrobeny přesné kopie. Vnější křídla oken osadíme tepelně izolačním dvojsklem, zateplíme strop ve čtvrtém nadzemním podlaží tak, že na podlahu půdního prostoru necháme umístit minerální vatu. Předání staveniště očekáváme v polovině září letošního roku," popsal obsah projektu náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Ačkoliv se tato investice přímo nedotkne poskytované péče, jedná se o další krok ke zvelebení celého areálu léčebného ústavu. "Léčebna v Jevíčku je mimořádné zařízení, a to nejen v rámci našeho kraje. Poté, co jsme se zaměřili primárně na projekty zlepšující poskytovanou péči, je čas také na další opatření, která šetří finanční prostředky, jež je následně možné využít jinde. Některé pavilony byly v minulosti podinvestované a nyní se nám daří dostávat areál velmi dobrého stavu, avšak další investice jsou ještě před námi, a to včetně renovace interiérů," řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Projekt na úsporná opatření na pavilonu S v Jevíčku je spolufinancován z prostředků Evropské unie. "I přesto, že nám v některých případech již energeticky úsporná opatření podpořená z evropských fondů nevychází tak výhodně, v tomto případě jsme Operační program Životní prostředí využili. V minulosti jsme na historicky chráněné budovy nemohli vzhledem k nastavení výzev žádat, a proto přichází na řadu nyní poté, co jsme dokončili projekty s přímou vazbou na poskytování péče," sdělila krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová.

Zdroj:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/102807/lecebna-v-jevicku-bude-setrit-energie-v-historicky-cennem-pavilonu-s