Krajští radní se setkali se starosty měst a obcí

23.01.2020

V úterý 21.1. 2020 se opět po roce sešla Rada Pardubického kraje se starosty měst a obcí. Do sálu Střední školy technické v České Třebové přišly téměř dvě stovky starostek a starostů. Účastníci získali informace o aktuálních plánech v regionu a o připravovaných investicích v jednotlivých oblastech. Dostali aktuální rady k dotačním programům. Navzájem si sdělili postoj k návrhu na novelu stavebního zákona.

Já jsem za svou gesci připomenula mimo jiné nutnost standardizace při tvorbě územně plánovací dokumentace, kde mohou o radu k této problematice požádat na odboru rozvoje. Dále jsem zmínila novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, která ukládá povinnost novelizovat řády pohřebišť. Připomněla jsem možnost využití vzorového řádu z krajských webových stránek.

Jako ostatní radní jsem i já shrnula nabídku programových dotací, které poskytuje náš odbor. Následoval přehled investičních i neinvestičních projektů PK spolufinancovaných z evropských fondů za poslední 3 roky. Dotace byla poskytnuta více než 70 projektům, přičemž objem všech získaných peněz z EU byl téměř 940 milionů. U evropských dotací jsem připomněla souhru všech odborů, protože tyto peníze plynou z odboru rozvoje na projekty na modernizaci silnic, na opravy a úspory energií (zateplování) krajských škol, na kulturu, do zdravotnictví i na sociální oblast.

Shrnula jsem údaje o čerpání evropských peněz na kotlíkové dotace. Nakonec jsem zhodnotila práci Regionální stálé konference. Poslední větou bylo to, že naším úkolem je pro další plánovací období 2021 - 2027 vyjednat co nejlepší podmínky čerpání dotací nejen pro Pardubický kraj, ale i pro jednotlivá města i obce našeho kraje.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)