Krajská záchranka bude mít nové základny ve Svitavách a Litomyšli

10.05.2022

Dlouhodobý trend budování nových výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje bude pokračovat také v příštích letech. Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili další postup směřující k projektování nových budov. V případě Svitav je v tuto chvíli předpokládaná hodnota stavby 110 milionů korun včetně daně, v Litomyšli pak 37 milionů korun.

"Obě stávající výjezdové stanice ve Svitavách a v Litomyšli se nachází v centrech měst s poměrně komplikovaným výjezdem s přihlédnutím k poměrně složité dopravní situaci v obou městech. Stejně jako v případě předchozích, nově budovaných výjezdových stanic, je naším záměrem stavět v bezprostřední blízkosti hlavní silnice, čímž je zajištěn lepší výjezd vozidel. V případě Svitav je pak přestěhování nezbytným předpokladem pro další rozvoj Svitavské nemocnice. Předpokládaná hodnota obou staveb je v souhrnu necelých 150 milionů korun, avšak očekáváme postupné zpřesňování částky v průběhu projektování," řekl hejtman Martin Netolický.

Podle radního pro evropské fondy a regionální rozvoj je cílem kraje získat na obě stavby evropské dotace. "V tuto chvíli děláme maximum proto, abychom byli schopni oba projekty podat do některé z výzev v rámci programového období 2021+. V tuto chvíli však samozřejmě neznáme jednotlivé parametry výzev, ale budeme reagovat pružně a včas. Předpokladem pro úspěšné čerpání dotací je každopádně kvalitní projektová příprava, díky které jsme v rámci čerpání eurofondů velmi úspěšní," řekl Ladislav Valtr.

Ve Svitavách by měla v blízkosti nově budovaného obchvatu města vzniknout dvoupodlažní novostavba s celkem sedmi garážovými místy pro zásahová vozidla a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. "Nový objekt bude sloužit pro tři výjezdové posádky a bude zahrnovat prostory garážových stání sanitních vozidel, společné provozní místnosti s kuchyňským koutem, šatny, odpočinkové místnosti pro řidiče, záchranáře a lékaře, dezinfekční místnosti, sklad zdravotnického materiálu a prostředků, sklad léků, sociální zařízení a technické místnosti jako kotelna, prádelna či místnost údržby," vyjmenoval součásti projektu náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek. Projekt zahrnuje také nezbytné přípojky inženýrských sítí, obslužné komunikace s dopravním napojením na silnici I. třídy a plochy s odpovídajícím počtem parkovacích míst. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou téměř 110 milionu korun včetně daně.

V Litomyšli vznikne jednopodlažní novostavba se dvěma garážovými místy pro zásahová vozidla. "Nový objekt bude sloužit pro jednu posádku v 24 hodinovém provozu. Budova bude zahrnovat dvě garážová stání sanitních vozidel, společnou provozní místnost s kuchyňským koutem, šatny, odpočinkové místnosti pro řidiče, záchranáře a lékaře, dezinfekční místnost, sklady zdravotnického materiálu a prostředků, sklad léků, sklad pro shromažďování a třídění odpadů, sociální zařízení, a technické místnosti jako kotelna, prádelna, místnost údržby. Součástí projektu jsou nezbytné přípojky, pojízdná manipulační plocha před garážemi se sjezdem na silnici III. třídy a plocha pro parkování vozidel. Ve Svitavách je přestěhování Zdravotnické záchranné služby nezbytným předpokladem k dalším úpravám v areálu nemocnice," sdělila k připravovanému projektu náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že náklady dle projektového záměru činí v tuto chvíli 37 milionů korun.

Zdroj: Pardubický kraj