Krajina se nám mění před očima

31.05.2020

V posledních dnech jsem měla velkou radost z deště, každá kapka je dnes vzácností, a tak jsem se rozjela na kole obhlédnout naše rybníky.

Má duše zaplakala. Před deseti lety jsme z Evropských dotací odbahnili pět rybníků a dnes jsou dva z nich úplně bez vody. Ani několik dní deště jejich stav nezlepšilo.

Jsem velký zastánce komplexních pozemkových úprav, a právě v nich vidím budoucnost. Obce nemají dostatek financí na tvorbu projektové dokumentace a následnou realizaci opatření k zadržení vody v krajině, proti vodní a větrné erozi, pro lepší zpřístupnění polností a jejich rozvržení do menších půdních celků. A také na opatření k tomu, aby nebyly velké lány polí a hospodařilo se na menších políčkách a na nich se znovu objevili zajíci, koroptve a další zvěř. Těžká a velká technika obhospodařující velké lány polí totiž udusává půdu, která se stává nepropustnou a přidávání chemických hnojiv na její kvalitě také nepřidá.

Je třeba vyrovnávat nejen floru, ale i faunu, aby bylo vše v rovnováze. Jsem ráda, že cílem STANu v Pardubickém kraji je zavést odborné poradenství v této oblasti, aby si obce při tvorbě krajiny nemusely najímat odborníky samostatně a vše se řešilo komplexně, v návaznosti na krajinu a její potřeby, spolu s krajem. Takový servis obcím a krajině nyní chybí a v tom vidím velký potenciál, než se nám na parlamentní úrovni podaří prosadit více peněz z rozpočtu na realizaci komplexních pozemkových úprav, po kterých touží tolik obcí a měst. To totiž vidím jako mnohem důležitější s velmi rychlým efektem, místo výstavby vodních nádrží a přehrad.


Michaela Matoušková, členka předsednictva STAN, kandidátka na hejtmanku PaK za STAN, starostka obce Řečany nad Labem