Kraj podporuje budování dobíjecích stanic

12.01.2020

Elektromobily se stávají součástí našeho běžného života. Po českých silnicích jich ještě příliš nepotkáme, ale i přední výrobci již připravují nové modely. S rozvojem elektromobility bude nezbytné vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou dobíjecí stanice. Pardubický kraj má od skupiny ČEZ ve výpůjčce elektromobil VOLKSWAGEN e- GOLF. Mohou jej využívat úředníci krajského úřadu na svých služebních cestách. Obava z možnosti dobití ale často rozhodne o tom, že si raději berou klasický benzínový automobil.

Odbor rozvoje, to je moje gesce, předložil před půl rokem samosprávě Pardubického kraje návrh, že se budeme myšlenkou vybudování několika dobíjecích stanic zabývat. Rada kraje záměr schválila. Cílem kraje bude pilotní projekt a nadále předpokládáme, že páteřní síť vybudují soukromé subjekty samy.

Prvotní bylo vytipování míst v blízkosti krajských organizací. Tato místa musí splňovat určité předpoklady jako například vysoká koncentrace lidí v daném místě, dobrý stav elektrorozvodné sítě, musí jít o dobře dostupné místo s parkovacím stáním a přístupné 24 hodin. Zároveň by mělo být u objektu s větším odběrem elektrické energie, aby mělo příznivý tarif. Toto všechno splňuje pět areálů Nemocnice Pardubického kraje v pěti městech. Plány směřují i k myšlence, že návštěva areálu za účelem dobití elektromobilu bude osvobozena od poplatku za parkování. Týká se to těchto objektů, o kterých již konkrétně běží: areály nemocnice v Pardubicích, ve Svitavách, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a v Litomyšli.

Vyjednáváme se soukromou společností, která by vybudovala na těchto místech po dvou dobíjecích stanovištích. Společnost by rovněž měla nést komerční riziko.

Pro Pardubický kraj se jedná o pilotní projekt v této oblasti, podpořený za pomoci evropských peněz, který po době udržitelnosti pěti let bude vyhodnocen. Poté bude rozhodnuto na základě ekonomické prosperity a využívanosti, jestli budou dobíjecí stanice na tomto místě fungovat dál. Tento projekt by rovněž už měl ukázat, zda elektromobilita roste a zda je potřeba budovat dobíjecí stanice i na méně frekventovaných místech, například poblíž turistických objektů apod.

Poslední vyjednávání o detailech projektu se uskuteční na začátku letošního roku 2020. Pokud všichni partneři, to je Pardubický kraj, Nemocnice Pardubického kraje a soukromá společnost dojdou ke shodě ve všech věcech, přijde na řadu podpis smlouvy. Očekáváme, že první dobíjecí stanice by mohly začít fungovat již letos.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace