Kraj jako skvělé místo nejen pro práci, ale i studium a rekreaci

19.02.2020

V pondělí 17. 2. 2020 se na Krajském úřadě v Pardubicích sešli zástupci Pardubického kraje, představitelé některých soukromých firem, Univerzity Pardubice, základních a středních škol a dalších institucí a proběhlo zasedání Krajské rady pro inovace (KRPI). Projednali jsme pět bodů, z nichž klíčovým tématem bylo stanovení aktivit nového projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Je realizován novou skupinou lidí, která je složena ze zástupců Krajského úřadu a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Tým byl na jednání představen.

Co má za úkol KRPI? Krajská rada pro inovace Pardubického kraje (KRPI) je poradním orgánem krajské samosprávy v oblasti rozvoje inovací. Tvoří ji zástupci Pardubického kraje, firem, Univerzity Pardubice, základních a středních škol a dalších institucí, které napomáhají právě rozvoji inovací v našem kraji.

Zatímco předchozí projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje I. byl zaměřen spíše na zmapování území našeho kraje v otázce inovací, tento nový projekt s pořadovým číslem dva bude mít mnohem konkrétnější výstupy. Hlavní pozornost budeme věnovat propagaci Pardubického kraje jako skvělého místa nejen pro práci, pro studium, ale i pro rekreaci. Opět podpoříme přípravu projektů veřejného i komerčního sektoru s významným vlivem právě na inovace. Zaměříme se kupříkladu také na práci s talenty ze základních škol Pardubického kraje.

Seznámili jsme se s plány, které by měly být v průběhu tří let splněny. Měla by být nastavena spolupráce a propojování subjektů a projektů nejen v rámci Pardubického kraje, ale mělo by dojít ke spolupráci se sousedním Královehradeckým krajem.

Tato platforma plně odpovídá programovému prohlášení, které jsme schválili jako představitelé hnutí STAN při vstupu do koalice vedení Pardubického kraje. Teze začíná slovy: "Chceme usilovat o vyvážený a udržitelný rozvoj území Pardubického kraje..."

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje (STAN)