Kraj čekají v příštím roce velké investice. Programové dotace pro obce se však krátit nebudou

18.09.2019

České Heřmanice - Krajské předsednictvo Sdružení místních samospráv České republiky uspořádalo v Českých Heřmanicích třetí ročník konference s názvem Spojujeme venkov. Té se kromě starostů a zástupců Místních akčních skupin zúčastnili také členové Rady Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým. Mezi diskutovaná témata patřil výhled budoucího programového období, krajské dotační programy a rozpočet kraje, zpoplatnění silnic I. tříd či omezování finančních úřadů.

Hejtman Martin Netolický hovořil o přípravách rozpočtu kraje na příští rok. "Pokud bychom měli vykrýt všechny rozpočtové požadavky, tak bude schodek dvě miliardy korun. S největší pravděpodobností proto budeme omezovat různé individuální dotace, ale chceme zachovat programové dotace ve všech oblastech. Rozpočet musí být udržitelný a navíc nás čeká spolufinancování velkých investičních akcí," řekl hejtman s tím, že stát pro příští rok nepočítá s financemi pro kraje na rekonstrukce silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

S oblastí doprav souvisí také zpoplatnění silnic I. tříd, což kraj na svém území podporuje. "Považujeme za správné, aby tranzitní komunikace I/35 a I/43 byly zpoplatněné, protože jsou alternativou k dálnici D1. Kamionová doprava musí za využívání těchto silnic platit, protože dochází k jejich rychlejšímu opotřebení a navíc zatěžují centra měst, kterými tyto komunikace prochází. Osobně bych se nebál toho, že kamiony začnou silnice I. tříd objíždět, jelikož to není tak snadné a lze to řešit například zákazovými značkami pro tranzit," sdělil hejtman Netolický, který hovořil také o problematice omezování finančních úřadů, což by se v Pardubickém kraji mělo dotknout Holic, Hlinska, Litomyšle a Moravské Třebové.

Krajské předsednictvo v rámci setkání také oznámilo, že hejtman Martin Netolický je nominován na ocenění v rámci soutěže Počin roku, kterou SMS ČR každoročně vyhlašuje. Cena se uděluje člověku nebo obci, kteří se nějak zasadili o rozvoj samospráv, ať už v podobě prosazování nějakého návrhu nebo např. v uplatňování dobré praxe. V loňském roce toto ocenění získal senátor Michael Canov.

Informace členů Rady Pardubického kraje

Náměstek hejtmana Roman Línek, jež je zodpovědný za oblast investic, poděkoval starostům za spolupráci v oblasti majetkové, kdy se daří řešit bezúplatné převody mezi krajem a obcemi ve veřejném zájmu. Zároveň Línek nastínil, že nedojde ke změnám v krajských dotacích v oblasti kultury.

Hana Štěpánová, která je v krajské radě zodpovědná za oblast regionálního rozvoje a evropských fondů informovala přítomné o nastavení krajských dotací a zmínila také blížící se výzvu pro takzvané kotlíkové dotace, které kraj plánuje vyhlásit již v říjnu. "Žádosti je možné v internetové aplikaci vyplňovat již od 4. září. Příjem žádostí bude zahájen 8. října o půl sedmé ráno a ukončen 30. října příštího roku," řekla Štěpánová.

Informaci k Programu obnovy venkova a změnách v termínech podávání žádosti přinesl radní Václav Kroutil, do jehož gesce patří kromě venkova také zemědělství a životní prostředí. V duchu představení dotačních titulů se nesl také příspěvek radního pro sport a cestovní ruch René Živného.

V souvislosti se začátkem školního roku odprezentoval radní Bohumil Bernášek aktuální informace z krajského středního školství. "Do nového školního roku nám do prvního ročníku nastoupilo 4 800 studentů, což je více, jak v předchozím roce. To je dáno nejen demografickou křivkou, ale také zvýšeným zájmem studentů z okolních krajů," řekl Bernášek.

Starostů obcí se týkají také záležitosti sociálních služeb a zdravotnictví, což byla témata pro radní Pavla Šotolu a Ladislava Valtra. Šotola připomněl víceletý systém financování sociálních služeb. "Odstranili jsme nejistotu neziskového sektoru při financování sociálních služeb v prvních měsících roku, protože peníze z účelové dotace mohou organizace obdržet nejdříve na konci března a tři měsíce tak shánějí finance na udržení chodu organizace," řekl radní Šotola.

Ladislav Valtr nabídl starostům spolupráci v rámci oblasti prevence, ale také udržení sítě zdravotních služeb, byť možnosti kraje jsou velmi omezené. "Každoročně vyhlašujeme dotační program na podporu absolventů medicíny, kteří se hodlají stát praktickými lékaři nebo lékaři pro děti a dorost," uvedl formu krajské podpory radní Ladislav Valtr.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/104126/kraj-cekaji-v-pristim-roce-velke-investice-programove-dotace-pro-obce-se-vsak-kratit-nebudou