Kompenzačním bonusem vláda ošidila obce

09.05.2020

Pečlivě jsem prostudovala nově přijatý zákon o kompenzačním bonusu a zjistila jsem, že vláda v tichosti připravila obce o další peníze na jejich rozvoj. V § 6 se totiž skrývá pro obce zásadní věc. Uvádí se zde, že kompenzační bonus vyplácený jako podpora OSVČ se spravuje podle daňového řádu a bere se jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. A právě výběr této daně je tím kamenem úrazu.

Kladu si otázky, proč bonus, který se týká fyzických osob podnikajících (OSVČ), je vyplácen z daně ze závislé činnosti, jejíž výnos je z mezd zaměstnanců? Proč není vyplácen z daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)? Tyto dvě daně jsou naprosto odlišné a vláda zde míchá hrušky s jablky.

Hned to vysvětlím

Obce a kraje mají z rozpočtového určení daní u daně ze závislé činnosti vyšší výnos než z daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, a tak výplata kompenzačního bonusu z této daně postihne obce a kraje mnohem více, než kdyby byl vyplácen z daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání - tedy logicky z daně, kterou zároveň od OSVČ vybere. Protože je podle nového zákona brán kompenzační bonus jako vratka daně, sníží se její výnos a tím pádem bude mít negativní dopad na příjmy do rozpočtu obcí a krajů.

Vláda tak obce a kraje připravila o další finance, které by jinak použily na investiční akce či provoz svého území. Přitom ale obce a kraje veřejně nabádá, aby své investice nerušily. Je to jako v Kocourkově, ale zároveň velmi dobře promyšlené. Čekala snad vláda opět, že si toho nikdo nevšimne?

Pardubický kraj se v rámci úspor taktéž rozhodl zrušit některé dotační tituly právě pro obce. A tak se většina obcí bude muset přizpůsobit a své investice minimálně o rok odložit.

Michaela Matoušková, členka předsednictva STAN, předsedkyně odborné komise STAN Ekonomika a daně, starostka obce Řečany nad Labem