Jiří Hájek: Žijeme v tom, že máme moderní vlaky, ale dávno to není pravda

26.01.2023

Poslanec Jiří Hájek mluvil v rozhovoru pro on-line magazín Railtarget o aktuálním stavu na české železnici, zejména co se týče vlaků a lehkých kolejových vozidel.

O vlacích a lehkých kolejovích vozidlech...
Určitě je to téma a z hlediska dlouhodobé vize jsme zaspali. Tato problematika se měla řešit už dříve, na druhou stranu je potřeba dotáhnout vozový park Českých drah na stávající železnici. Co si budeme povídat, pendolino už má 30 let za sebou. Neustále žijeme v tom, že máme moderní vlaky, ale dávno to není pravda. A pár railjetů to nezachrání. Vlakem jezdím pravidelně a všímám si, že ČD často nasazují použité vagóny, které netopí nebo mají jiné závady, v rychlících nejsou jídelní vozy apod. Už jsme se dostali za hranu, není na co čekat a obnova vozového parku musí nastat co nejrychleji. Abych se vrátil k lehkým kolejovým vozidlům - už to mělo být. Dobrou inspirací je Berlín. Když se zkusíte projet jejich S-Bahn v kombinaci s vlaky, je to dokonale strukturované. Máme co dohánět.

O rekordních investicích SFDI...
Je to naprosto správně, ty důvody jsem uvedl v první odpovědi. Jenom bych dodal, že se tak mělo stát o pár let dříve.

O navýšení kapacit ČD Cargo v souvislosti s vyšší poptávkou po uhlí...
Je to určitě dobře, řeší to momentální energetickou potřebu státu. Musíme však myslet i na budoucnost, a to se netýká dopravy, ale problematiky získávání energií obecně.

Autor: Jana Rosenbergerová