Ideová konference STANu

28.05.2022

Dne 27. května se konala Ideová konference STANu. Všechny odborné komise, kterých jsem garantkou, představily své ideové teze a otevřely širokou diskusi uvnitř členské základny.

Těší mě, že politika STANu jde stále odspodu a politologové nás řadí do spektra opravdové středové liberální politiky. Přesně tam se cítím být ukotvena i já za celou dobu, co ve STANu jsem. Jako předsedkyně odborné komise zdravotnictví jsem představila 8 hlavních ideových tezí, které jsou pro nás prioritou pro další směřování v oblasti zdravotnictví.

Z našeho Pardubického kraje jsme měli své zastoupení i v oblasti zemědělské politiky a životního prostředí, kde nás zastupoval Tomáš Dubský a sport a pohybovou gramotnost měl na starosti Martin Paur.

Máme ale své zastoupení i v dalších komisích, jako např. Digitalizace a regionální rozvoj, Průmysl, energetika, věda a výzkum, Sociální politika a Ekonomika a daně. Děkuji všem předsedům, garantům a členům našich odborných komisí za skvělou práci, je radost s vámi spolupracovat

Michaela Matoušková