Handicapované děti závodily pro radost

17.06.2019

Dne 6. června 2019 se konal 11. ročník Školního atletického parapoháru, který pořádala ATLETIKA BEZ BARIÉR PARDUBICE, z.s.

Na sportovní svátek přijelo 220 žáků ze základních, praktických a speciálních škol z celé České republiky. Děti se utkaly v šesti atletických disciplínách. Měla jsem tu čest na závěr předávat soutěžícím medaile. Dárek a pamětí medaili dostaly všechny děti. Energie a radost čišela ze všech bez ohledu na rozsah handicapu a na velikost vítězství. Soutěžilo se jak v jednotlivcích, tak ve družstvech. Musím vyjádřit úctu a pokoru vůči všem vychovatelům, kteří o děti pečují. Velké poděkování patří všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří "účinkovali" kolem příprav a organizace poháru. Vážím si nezištné pravidelné práce hlavní organizátorky a předsedkyně spolku Evy Hrdinové. Přeji hodně radosti všem z dalších akcí.

Autor: Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje, gesce radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace