Dvanáctihodinové služby nemocnice limitují

06.10.2023

Setkání ředitelů krajem zřizovaných organizací v oblasti zdravotnictví svolala k řešení aktuálních problémů náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Hlavním tématem bylo další fungování nemocnic a organizací s ohledem na novelu Zákoníku práce, která neumožňuje služby delší než 12 hodin.

"Shodli jsme se na tom, že naše organizace přesto, že byla novela Zákoníku práce schválena ve velmi krátkém čase, budou dělat vše pro to, aby nedošlo k omezení poskytované zdravotní péče pro obyvatele Pardubického kraje. Nebude to však nejlehčí úkol, neboť legislativa zamezuje našim zaměstnancům pracovat déle než 12 hodin. Dosud se lékařům plánovaly služby tak, aby výkon jejich práce mohl být delší než 12 hodin. To však již Zákoník práce neumožňuje a v zařízeních s 24hodinovým provozem je velmi složité udržet rozdělení směn se stejným počtem lékařů tak, abychom mohli plně vyhovět zmiňované novele. Limitujícím je jak rozsah poskytovaných výkonů, které rozhodně nemohou být navýšeny, což by pomohlo v ekonomické oblasti, tak i nedostatek lékařského personálu. Řešením by byla možnost výkonů služby na 24 hodin," uvedla Michaela Matoušková.

Druhým neméně důležitým projednávaným bodem bylo zavedení terénní zdravotní péče včetně paliativní, a to především na západě kraje, kde tato služba chybí. "Naším cílem tedy bude zavedení této nové služby, kdy budeme schopni poskytovat zdravotní péči v místě bydliště našich pacientů. Reagujeme tak na stárnoucí obyvatelstvo a ty pacienty, kteří v závěru svého života preferují setrvání v domácím prostředí," sdělila náměstkyně Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj