Dobrá zpráva pro obce, kraje a pro jejich příspěvkové organizace

08.06.2020

Evropská unie poskytne finanční prostředky na zmírnění dopadu pandemie. 3. 6. přišel na Pardubický kraj dopis z Ministerstva financí ČR.

V něm se píše, že v souvislosti s pandemií COVID - 19 je Česká republika oprávněna podat žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU (FSEU). Vzhledem k tomu, že příspěvek z FSEU je určen na krytí výdajů veřejných rozpočtů, je vhodné, aby byly kromě výdajů státního rozpočtu do celkové částky zahrnuty i výdaje krajů a obcí a jejich příspěvkových organizací. Jedná se o dodatečné výdaje , to je vydané nad rámec standardních výdajů, které jsou přímo spojené se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID - 19. Uznatelné výdaje jsou časově omezeny na 4 měsíce ode dne vyhlášení nouzového stav, to je 12.3. - 11.7. 2020. Celkem může stát získat až 16 miliard Kč z FSEU.

Jediná drobná chybička všeho je, že to velmi spěchá. Kraj má týden na svou sumarizaci výdajů. To stihneme. Ale musíme zjistit údaje i od co nejvíce obcí. Výzva na obce šla ve čtvrtek 4.6 a vyjádření musí dodat nejpozději v úterý 9.6. Prozatím se k nám na oddělení rozvoje ozvalo a poslalo své požadavky přes 100 obcí. Očekáváme další požadavky. Kraj odešle sumarizaci na Ministerstvo financí za všechny ve středu 10.6. 2020.

Hana Štěpánová, krajská radní za STAN