Dětské centrum Veská rozšiřuje péči pro těžce nemocné děti

22.12.2020

Dětské centrum Veská rozšiřuje péči pro těžce nemocné děti

O další oddělení pro odlehčovací pobyty dětí s těžkými postiženími rozšiřuje své služby Dětské centrum Veská. "Prioritou tohoto zdravotnického zařízení je sdílená péče s rodinou umístěného dítěte a je určena dětem s kombinovaným postižením, které jsou obvykle trvale upoutané na lůžko a jejichž zdravotní stav je nestabilní," připomněla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková, která toto zdravotnické zařízení Pardubického kraje před Vánoci navštívila. Za posledních 7 let se významně změnila struktura péče v tomto centru, které už díky efektivní práci s biologickou rodinou a rozšířenému pěstounství v našem kraji nepečuje o odložené děti a děti s nařízenou ústavní výchovou, to vše za významné podpory Pardubického kraje.

Významné odlehčení pro rodiče

Ředitelka Markéta Tauberová připomněla, že při následné zdravotní pobytové péči formou respitního pobytu dítěte či formou stacionáře umožňují významné odlehčení pečující rodině, která se o dítě s těžkými postiženími stará v domácím prostředí. "Tato krátkodobá zdravotní pobytová a stacionární péče je obrovskou a velmi potřebnou pomocí rodičům, kteří mají těžce nemocné dítě, jež potřebuje kromě osobní také velmi vysokou míru zdravotní péče," vysvětlila a dodala, že zapojují i principy paliativní péče. "Doposud jsme všechny tyto služby poskytovali v jednom oddělení s kapacitou 8 míst. Protože klademe důraz na individualitu v péči a zvyšuje se poptávka po respitní péči, otevíráme ještě druhé oddělení. Na původním oddělení zůstane 6 míst pro trvalejší pobyty a v novém oddělení bude možné umístit čtyři děti, do budoucna to bude až šest dětí," objasnila ředitelka. Na novém oddělení vzniká také zázemí pro rodiny, které za dětmi do centra často dochází a tráví tu s nimi společný čas.

O financování se Dětské centrum postaralo samo. "Investice byla v naší režii z investičního fondu organizace. Z odpisů jsme našetřili asi 900 tisíc korun. Na vybavení, například na postele, odsávačky, infuzní pumpy, oxymetry a sprchovací lůžko přispěli sponzoři. Dvě lůžka v celkové ceně 80 tisíc korun jsme zakoupili ze zvláštní dotace na lůžka od zřizovatele, tedy od Pardubického kraje."

Přidanou hodnotou jsou stabilní pracovní týmy šikovných zaměstnanců

Markéta Tauberová vede centrum 7 let. Během této doby se změnila struktura péče a také už tu nenajdeme "odložené" děti, ani děti s nařízenou ústavní výchovou. "Sloučili jsme dvě organizace, ale oddělili jsme jednotlivé služby - a sice zdravotnické zařízení v areálu ve Veské a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Holicích. Oba areály postupně modernizujeme a máme také děti a rodiny umístěné v bytech v komunitách - v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě," uvedla ředitelka. "Zde chci poděkovat všem kolegům a kolegyním našeho centra a zejména těm, kteří sloužili v rizikovém režimu v domácnostech, kde byly děti s covidovým onemocněním. Vše poctivě odsloužili a ani se nedožadovaly žádných speciálních odměn. Za to jim patří můj velký dík."

Vedení Dětského centra klade velký důraz na spolupráci s rodinou ve všech službách a na individuální přístup. Podle Michaely Matouškové umí centrum rychle a pružně reagovat na potřeby všech uživatelů služeb a na poptávku z terénu. "Přidanou hodnotou jsou lidé, stabilní pracovní týmy šikovných zaměstnanců s velkým srdcem a odhodláním pomáhat," dodala náměstkyně pro zdravotnictví s poděkováním za náročnou práci zaměstnancům centra.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, náměskyně pro zdravotnictví PK, STAN

Zdroj: www.pardubickykraj.cz