David Šimek: Valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko

08.12.2023

Naše obec Obec Příluka se včerejší středu na chvíli stala "centrem" Mikroregionu Litomyšlsko.

Měli jsme tu čest uspořádat v našem kulturním stánku v Příluckém domě jeho valnou hromadu. Program byl velmi bohatý, představeny byli projekty které již běží, a hlavně které se připravují. 

Mikroregion například úspěšně dokončil dotační projekt údržba zeleně (stromů a alejí v členských obcích) . A nyní se chce zapojit do přípravy a realizace cyklotras napříč naším poměrně rozlehlém regionu, který se skládá již ze 42. obcí. Nyní i nově o obec Bučina. 

Pro zástupce obcí připravil náš obecní obchůdek na Veselce v Příluce vynikající chlebíčky, které sám vyrábí a prodává, a po diskusi nabídl obložené mísy z regionálních potravin například ze ZD Sloupnice a Řeznictví Morávek. Třeba vynikajícím domácím hruškovým moštem od statku Chotěnov, mohli naši hosté výše uvedené dobroty zapít. Samozřejmě nemohla chybět i prezentace naší obce, kde jsem mohl s hrdostí představit práci našich spolků a občanů jak v oblasti kultury tak i rozvoje Příluky. 

Bylo to krásné činorodé středeční odpoledne, za které bych chtěl všem přítomným ze poděkovat.

Zdroj FB: David Šimek - starosta obce Příluka