Chceme spravedlivý přístup k územním samosprávným celkům

28.08.2020

Včera jsem se účastnila zasedání Zastupitelstva Obce Morašice. Jedním z bodů bylo schválení přijetí příspěvku od Ministerstva financí podle zákona 159/2020 Sb. Města a obce dostanou jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s COVID 19.

Je ve výši 1.250,- Kč na občana. Jako členka hnutí STAN tleskám a souhlasím. To je dobře. Zároveň jako radní Pardubického kraje vidím nespravedlnost. Kraje měly obdržet rovněž příspěvek ve výši 500,- Kč na občana, protože i krajů se dotýkají dopady epidemie. Už dnes Pardubickému kraji chybí oproti předešlým letům kolem 300 milionů. A to je velmi špatně, kraj se stará o střední školství, sociální služby, zdravotnictví, silnice, kulturu, vlastní nemovitosti...

Na posledním zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 25. 8. jsem společně s panem hejtmanem byla předkladatelkou bodu tzv. zákonodárné iniciativy, konkrétně se to týkalo návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií...

Již čtvrtý kraj odhlasoval tuto zákonodárnou iniciativu, tyto kraje chtějí vyvolat u zákonodárců jednání ohledně 500,- Kč na občana na rok 2020. Bod 7 tak nastolil poměrně časově náročnou diskusi. Nakonec byl nadpoloviční většinou schválen. Jako členka hnutí STAN mám radost, že jsme se pokusili získat do území více než čtvrt miliardy Kč. Je to otázka našeho svědomí, svaté právo zastupitele a postoj dobrého hospodáře kraje.

Hana Štěpánová, STAN, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace