Český daňový systém vyžaduje změny

12.03.2020

Pokud chceme mít příjmy do státního rozpočtu stabilní, měli bychom začít uvažovat o změně daňového systému. Pro stát by bylo vhodnější postavit státní rozpočet na stabilních daních, jejichž výnos není zcela závislý na ekonomickém vývoji (i když zcela se od toho neoprostíme). Dá se tak učinit např. pomocí majetkových daní.

V ČR existují regionální rozdíly a ty jsou mj. tvořeny i rozdíly v majetkových poměrech. Majetkové poměry přitom rozdělují lidi do tříd (nižší třída, střední třída a vyšší třída) a přímo ovlivňují život lidí v nich. Lidé jsou k určitému typu života odsouzeni i tím, v jaké skupině se narodí, neboť od toho se odvíjí i jejich příležitosti.

Tím vznikají další externality v podobě přístupu a možnosti ke vzdělání, ovlivňují zdravotní a sociální poměry skupin i budoucí držbu majetku a příjmů ze zaměstnání.
Dle mého názoru je třeba učinit změny především u nízkopříjmových obyvatel, kteří jsouv současné době nejen nespokojeni s politickým vývojem právě z důvodu, že jim nic nepřináší, ale jsou nespokojeni s tím, že se ze své pasti nemohou dostat a nemají tak výhled lepších zítřků. Žijí sice v demokratickém uskupení, ale to jim nic nepřináší. Takoví lidé jsou pak velmi citliví k jakékoliv pozitivní změně v podobě zvyšování minimální mzdy či přidávání důchodu.

Jsou to především voliči ANO, kterým současné nastavení a občasné přilepšení vyhovuje. Středně příjmové obyvatelstvo jsou často naši voliči, a tak není třeba ani politicky ani daňově příliš zasahovat do této střední třídy. Pokud se daňově zasáhne (např. zrušením některých odčitatelných položek), bude vhodné ulevit jinde - zjednodušením byrokracie např. v podobě snadnosti odevzdání daňových přiznání, elektronizaci či podporou podnikání (jednoduché daně, neboť v této třídě se vyskytuje nejvyšší počet OSVČ). Vyšší třída je naopak v současné době rovnou daní zvýhodňována, a tak by bylo vhodné vyhodnotit a případně upravit solidární daň.

Nemyslím si, že by nutně muselo docházet k velké reformě daní, která by byla politicky velmi těžko průchozí a rozhodně by znamenala běh na dlouhou trať. Naopak si myslím, že cílenými změnami, které by musely být detailně propočítány, by mohlo dojít buď k neutrálnímu dopadu na státní rozpočet, nebo mírně pozitivnímu, přičemž by se výrazně pomohlo nižší třídě, kterou je třeba dostat do nižší střední třídy a mezi kterou je velký volební potenciál.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, členka předsednictva STAN, expertka hnutí STAN v oblasti daňové politiky, kandidátka na hejtmanku