Česko – polská Hřebenovka

02.11.2019

V rámci projektu Česko - polská Hřebenovka vznikají nové turistické trasy. Na nich budeme moct navštívit nové rozhledny, pěkná vyhlídková místa a nová informační centra. Přes řeku povede v Neratově nový most.

Ode dne 31. 10. 2019 mohou turisté vyrazit na čerstvě vyznačenou trasu, která brzy spojí Ještěd s Pradědem. V tento den byla slavnostně předána část Hřebenovky, která prochází Pardubickým krajem. Jedná se o 59 km tras vyznačených novým logem. Proznačení provedl Klub českých turistů.

Otevření se uskutečnilo na Zemské bráně, kde se dotýkají hranice Pardubického a Královéhradeckého kraje. Zástupci obou krajů se zde setkali i s polskými sousedy. Česko - polská Hřebenovka je unikátní projekt, do kterého se zapojilo celkem 18 partnerů z České republiky a Polska. Z toho čtyři kraje: Pardubický, Královehradecký, Liberecký a Olomoucký. Poděkování patří všem zúčastněným. Je úžasné, že tato náročná spolupráce mnoha subjektů a lidí zafungovala.

Úsek na území Pardubického kraje ze Zemské brány přes Kralický Sněžník k chatě Franciska v blízkosti pramene řeky Moravy měří 59 kilometrů. Finanční náklady na proznačení turistické trasy na tomto území byly 420 tisíc korun. Z 85% hradila náklady Evropská unie. Pardubický kraj se podílel 10% a státní zdroje tvořily zbývajících 5%.

Nyní už jen vyrazit pěšky, na kole, či na běžkách a přesvědčit se opakovaně, jak je tento region krásný a jak nádherný pohled je z kopců do celé naší země.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace