Antigenní testování pro pedagogické pracovníky je možné v krajských nemocnicích

03.12.2020

Pedagogičtí pracovníci v Pardubickém kraji budou mít od pátku 4. prosince možnost se nechat otestovat antigenním testem v síti odběrových míst Nemocnice Pardubického kraje.

"Některá rozhodnutí s sebou nesou potřebu rychlé a kvalitní přípravy v krátkém čase, což může být složité v situaci, kdy je třeba spolupráce několika subjektů najednou. O to víc si vážím skutečnosti, že jsme v Pardubickém kraji schopni nabídnout prostor pro dobrovolné antigenní testování pedagogům už od plánovaného 4. prosince," uvádí v tiskové zprávě Nemocnice Pardubického kraje Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví. Aktuálně je připravena pro testování pedagogů kapacita přibližně 7000 míst. Zájemci o testování budou k testu potřebovat vyplněný formulář, potvrzení zaměstnavatele a musejí se registrovat v rezervačním systému. V termínu od 4. do 18. prosince je testování určeno výhradně pro pedagogické pracovníky, nikoli pro veřejnost.

"Časy pro testování jsme se snažili přizpůsobit možnostem pedagogů, na jednotlivých odběrových místech testujeme přes poledne a v odpoledních hodinách. V Pardubicích funguje odběrové místo dokonce do 20.30, a to včetně víkendu. Přihlašování probíhá v půlhodinových blocích, do kterých se může přihlásit vždy 15 osob," uvádí Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje.

Antigenní testování bude možné pouze na základě vyplněného "Formuláře k provedení antigenního testu pro pedagogické pracovníky", který je ke stažení na webových stránkách nemocnice a je společný pro odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje a pardubickou laboratoř Medila. K testování bude třeba ještě přiložit potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je pedagogickým pracovníkem. Tento formulář vytvořila ministerstva školství a zdravotnictví a bude také ke stažení na webu nemocnice. "Administrativa s antigenními testy přímo na odběrovém místě je náročnější než v případě PCR testů, a tak hledáme cesty, jak celý proces co možná nejvíce zefektivnit, urychlit a zároveň snížit epidemiologické riziko. Prosíme proto pedagogy, aby na odběrové místo chodili s oběma vyplněnými formuláři," říká Lucie Bareková.

Podmínkou pro provedení testu je registrace v rezervačním systému (odkaz naleznete zde ), který je od 3. prosince spuštěn na webových stránkách nemocnice. "S ohledem na hladký průběh testování je nutné přijít přesně v rozmezí rezervovaného času. Prosíme, pedagogy, aby se vyhnuli jak pozdnímu, tak i příliš brzkému příchodu. Zároveň upozorňujeme, že se preventivní vyšetření antigenními testy neprovádí u osob, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění Covid-19, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou PCR s negativním výsledkem," dodává Bareková s tím, že bližší informace k testování jsou k dispozici na webových stránkách nemocnice v sekci Covid-19 zde .

"Ráda bych poděkovala všem, kteří se na realizaci a organizaci antigenního testování pedagogů v Pardubickém kraji podílejí," uvádí Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Pardubického kraje.