Alice Paurová bojuje za cestu, která místním citelně chybí. Už prosadila architektonickou studii

23.03.2022

Bydlím v Dražkovicích již šestnáct let a po celou tu dobu mě trápí, že tady kromě pěší cesty do Pardubic není, kam zajít na procházku. Pokud nepočítám cestu po obci z jednoho konce na druhý nebo procházku po vyjetých kolejích od traktoru. Začala jsem proto prosazovat vytvoření polní cesty mezi Dražkovicemi, Nemošicemi a Ostřešany. To jsem ale netušila, jak náročný úkol mě čeká...

Před půl rokem jsme si dovezli z útulku dva psy a tato potřeba se tím pádem zvýšila. Po rozhovorech s místními občany, kdy jsem potkávala maminky s kočárky, které podobně jako já jezdily z jednoho konce obce na druhý a zpět, mě napadla myšlenka vytvoření polní cesty mezi Dražkovicemi, Nemošicemi a Ostřešany.

Všichni, se kterými jsem o tom v Dražkovicích mluvila, by ji uvítali a to mě nakoplo s tím něco udělat. Ze začátku jsem se setkávala s názory, že to nejde, že to mají zemědělci, že je potřeba změna územního plánu atd. Nenechala jsem se odradit a zašla na odbor hlavního architekta města Pardubic s dotazem, co vše tomu brání. A světe div se, paní z odboru byly tomuto nápadu silně nakloněny.

A proč? Podrobně to popisuji na konci, ale daly mi za pravdu, protože i analýzy ukázaly, že kolem Dražkovic je málo zeleně a chybí polní cesty. Ve zkratce pro obec Dražkovice byla identifikována následující rizika:

  • chybějící prostupnost Dražkovice-Nemošice, Dražkovice-Ostřešany
  • ohrožení větrnou a vodní erozí
  • velké půdní bloky
  • absence lesních a přírodě blízkých ploch

Navrhla jsem, zda by šlo podél cesty vysadit ovocné stromy, třeba třešně, aby si mohli kolemjdoucí natrhat, nebo pruh lučních květů vhodný pro včely. K tomu by se mohla dát naučná tabule s popisem, které druhy tam rostou. Vypadá to, že se ledy hnuly a Zastupitelstvo MO Pardubice V schválilo z rozpočtu peníze na architektonickou studii, za což mu patří velký dík. To je první krok k tomuto projektu. Cesta by navazovala na polní cestu spojující Mikulovice s Nemošicemi.

V druhé fázi usiluji o úpravu remízku s tůňkou uprostřed polí na vytvoření mokřad a odstranění invazivní rostliny Bolševník, která se tam začíná silně rozrůstat. I na ni by mělo dojít. Mám velkou radost, že když se chce, tak to jde.

Podrobná analýza stavu zeleně v jižní oblasti Pardubic:

Jižní oblast Pardubic se potýká s celkovým nedostatkem krajinné i sídelní zeleně (vyplývá z analýz a závěrů zpracované územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice a územní studie krajiny ORP Pardubice). Chybí zde vzájemné propojení obcí polními cestami, možnost krátkodobé rekreace, cíle pro střednědobou rekreaci, ekologická stabilita sídla je podprůměrná, z hlediska Strategie ochrany krajinného rázu SO ORP Pardubice jsou Dražkovice hodnocen jako sídlo s narušenou kvalitou dochované struktury, s výrazným nesouladem začlenění sídla do krajiny a její sníženou dostupností, chybí ekologicky stabilní plochy a linie. Půdní bloky jsou naddimenzované, uniformní a z hlediska ekologické stability nefunkční.

Autor: Jana Rosenbergerová