Tomáš Dubský

Kdo jsem

Dvanáctým rokem jsem uvolněným starostou obce Vysočina (skutečně se nacházíme v Pardubickém kraji) a ani jedna místní část se nejmenuje Vysočina - takže Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několik osad, z nichž nejznámější je Veselý Kopec, kde se nachází i známý skanzen. V roce 2015 jsme byli Vesnicí roku Pardubickém kraji a získali jsme druhé místo v rámci ČR. Jsem členem sboru dobrovolných hasičů Možděnice a místostarosta sboru. Mezi mé záliby patří sport - běh, pěší turistika, cyklistika, nohejbal a kultura - divadlo, hudba. Jsem ženatý, mám dvě děti a je mi 46 let.

Vzdělání a profese

Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi. Dříve jsem pracoval 13. let ve stavební firmě jako vedoucí úseku zásobování a 3. roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

Členství ve sdruženích

Jsem členem předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky, předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, člen předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, člen výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, člen představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.

Motto

Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom mluví.

Vize

Rozvoj regionu, zachování obslužnosti venkova, podpora mladé generace.

Moje hodnoty

Rodina, slušnost a vzájemná důvěra.

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

Podpora rodiny a známých. Zkušenosti z komunální politiky (v roce 2018 jsem se účastnil jako nezávislý kandidát senátních voleb v obvodu Chrudimsko).

Proč kandiduji

Rád bych se zapojil do rozvoje našeho kraje a využil svých zkušeností z komunální politiky.

Proč za STAN

Protože mě oslovili lidé, kterých si vážím a se kterými budu rád pracovat na společném zájmu. Tato strana je mi názorově nejblíže a mám možnost osobně sledovat práci jejich zástupců a obhajovat program, který prosazuje.

Co je moje přidaná hodnota

Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž neodmyslitelně souvisí bezpodmínečné zachování základních služeb i v těch nejmenších obcích. Myslím, že se umím ozvat, když je to nutné (podařilo se k nám dostat tehdejšího ministra financí, abychom mu ukázali nesmyslnost zavedení povinnosti EET pro spolky a sdružení).

Co by mě nejvíce potěšilo

Díky možnosti působení v celorepublikovém sdružení mám možnost vidět, jak to funguje v jiných krajích, a musím uznat, že u nás to směrem k obcím funguje velice dobře. Myslím, že jedním z důvodů je účast STAN ve vedení kraje. Rozvoj musí být všeobecný a již zmiňovaná otázka obslužnosti musí být nyní vnímána ještě mnohem důležitěji.

Určitě je třeba podpořit nastupující generaci: vzdělání, bydlení apod.

Kdybych chtěl někoho pochválit, kdo by to byl?

Zde musím reagovat na současnou situaci a jako pozitivní vidět, že když je zle, tak se dokážou všichni semknout a táhnout za jeden provaz.

Myslím, že naší největší výhodou by měla být autentičnost a zkušenost se skutečnými problémy, které lidé mají.