Renata Šedová

Kdo jsem

Jsem majitelka a jednatelka společnosti OHGS s.r.o., založené v roce 1992, která se zabývá regionálním rozvojem, mj. s využitím evropských fondů. Připravila jsem a řídila se svým týmem výstavbu a obnovu víceúčelových obecních domů na vesnicích, výstavbu cyklostezek v údolí Tiché Orlice a Třebovky pod národně uznávanou značkou "Orlické cyklo a in-line království", vybudování vzdělávacích center a v posledních letech zejména obnovu našich národních kulturní památek Litomyšl, Slatiňany, Kunětická hora, Karlštejn a mnoho dalších i drobných projektů.

Jsem matka dvou úžasných nadaných synů Jana (20) a Františka (14) a velmi si vážím zázemí mé širší rodiny - otce, matky a partnera. Jsou mi velkou oporou.

Miluji přírodu, venkov, řeky, hory a moře, práci na chalupě. Nevyhledávám atrakce, ale ryzí přírodu. Miluji sport a dovedu si sáhnout i na dno, jsem bojovník. Jsem mistryní ČR v dlouhém triatlonu (železný muž) a mám několik i zlatých medailí z maratonských běhů a z cyklomaratonů.

Jsem koučka z Koučink akademie Libchavy, což mě velmi pomáhá zvládat těžší situace. Jsem narozena ve znamení ryb, nemám ráda konflikty, nacházím řešení, která nejméně ublíží a přitom pomohou.

Mojí velkou inspirací i relaxací jsou knihy, které zaujímají celou zeď mé pracovny, od klasiků po naše nové české hvězdy.

Moje motto

Miluji život se vším, co přináší.

Moje hodnoty

Láska, radost, přímé jednání, odpuštění, empatie, vize, strategie, cílevědomost.

Místo u mě nemá: nenávist, zloba a manipulace.

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

Kdo? Zázemí mé rodiny, přátel a profesionálů z okruhu mého podnikání s možností otevřené diskuse.

Co? Moje zkušenosti ze služby pro samosprávu a státní správu a velmi dobrá znalost kraje, kde jsem se narodila a žiji v rodovém domě svých předků.

Proč kandiduji?

I když mám velmi prosperující firmu a mnoho běžících projektů, cítím, že je čas dát vše co umím a znám mé vlasti, neboť mě nyní opravdu potřebuje a učiním to ráda s nasazením mně vlastním.

A proč za STAN?

Mám ráda svobodu a nezávislost, to mi STAN poskytuje. Starosty považuji za speciální "druh", který je třeba hájit, kolik toho musí unést. Pracuji pro starosty přes dvě desítky let, a teď mohu být součástí, ve spojení, to je velká výzva a radost.

Co je moje přidaná hodnota

Vize a strategické myšlení je moje silná stránka. Jsem k tomu vycvičena, abych udržela po desetiletí v prosperitě firmu i rodinu, i přes všechny krize. A mnoho strategií jsem nejen pro kraj již vytvořila.

Mojí velkou hnací silou je moje vysoké ego a sebevědomí, je mi dáno. Nebojím se rozhodovat a řídit. Naštěstí je mi k tomu nadělena velká dávka empatie, naslouchání a sdílení, díky bohu.

Mám buď přátele nebo nepřátele. Nic mezi tím. Již s tím umím žít.

Co by mě nejvíce potěšilo, kdyby se v nejbližší době v našem kraji změnilo? A co by naopak mělo určitě zůstat, jak je? Co by se mohlo rozvíjet?

Zachovala bych podporu zejména malých obcí, které se díky snížení daní dostanou do krize. Je třeba udržet jejich obnovu, spolkovou činnost a všechny společenské a sociální funkce, které zajišťují, zejména v této době. Všechny granty a podpory, na které jsou zvyklé, zachovat.

Potěšilo by mě budování sítě cyklostezek v Pardubickém kraji s mottem Propojme Pardubický kraj bezpečnou cyklodopravou, zdravým sportem a oživme cestovním ruchem. Dobudovat síť cyklostezek ve smyslu Cyklokoncepce Pardubického kraje (jsem autorkou) a zavedením systémové grantové podpory obcím a svazkům obcí pro přípravu a realizaci chybějících a potřebných cyklostezek.

Je potřeba regenerovat systém marketingové podpory cestovního ruchu Pardubického kraje: systém podpora Destinační společnosti Východní Čechy (dořešit spor versus Královéhradecký kraj o značku) a dořešit systém podpory regionálních destinačních společností v Pardubickém kraji (jsou 4), systém podpory informačních center, obsah a provoz webových stránek kraje a destinací, soutěže typu Pecky kraje, účast na veletrzích cestovního ruchu (je to na kompletní aktualizaci starých koncepcí, protože svět nyní uvažuje jinak, ale Pardubický kraj jede léta ve starých nefunkčních kolejích), jsem spoluautorkou původních koncepcí (15 let zpět) a mohu pomoci je nastavit na současnou situaci a uspořit tím i zdroje kraji.

Kdybych chtěl někoho pochválit, kohokoliv, kdo by to byl a za co?

Chtěla bych poděkovat svým rodičům, že mně dali do života výbavu, kterou mám a je luxusní, moc děkuji. Děkuji svým synům, kteří jsou mým stálým každodenním štěstím. Děkuji partnerovi za podporu. Děkuji kolegyním za každodenní práci pro naše projekty. Děkuji všem úžasným lidem všech profesí, se kterými mám tu čest pracovat, a jsou to vesměs špičky ve svých oborech. To vše mě naplňuje štěstím.