Oldřich Koblížek

Kdo jsem

Jsem starosta obce Vraclav, předseda Krajské organizace STAN Pardubický kraj, člen Zastupitelstva Pardubického kraje a místopředseda jeho výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství člen správní rady mikroregionu Vysokomýtsko. Jsem manžel, otec, děda.

Profesí jsem projektant elektrických zařízení do 1000 V. Mezi mé záliby patří rekreační volejbal a lyžování, turistika, sběratelství minerálů. Je mi 61 let.

Moje motto

Jsem rád tím, kým jsem, mám rád lidi a každému přeji totéž.

Moje hodnoty

Zdraví, zdravý úsudek, schopnost naslouchat, organizovat a vést, jít příkladem, odvaha, odhodlání, dotahování věcí do konce, zásluhy o rozvoj obce.

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

Dobře zorganizovaná spolupráce s kolegy starosty po celém kraji. Dobře zdokumentovaná problematika Kraje na základě:

- informací z Programu rozvoje Pardubického kraje - od strany 93 (krajský web)

- osobních návštěv starostů obcí (karty obcí a měst)

- vlastních zkušeností a poznatků v okolí (dobře se dívat, fotit a psát)

Proč kandiduji?

Kandiduji za zdravou vodu, zdravé životní prostředí, zdravé potraviny a za zdravý selský rozum.

Za lepší hospodaření s vodou. Nechci nečinně přihlížet a čekat, až bude pozdě, až z kohoutků poteče jen tolik vody, kolik nám jí zahraniční provozovatelé našich vodních zdrojů a vodovodů dovolí spotřebovat a až bude tak drahá, že se budeme bát umýt i nádobí.

Chci přispět k realizaci účinných opatření pro zadržení vody v krajině. Věčné diskuze o nedostatku vody, jak se bránit suchu a jak správně nakládat se zemědělskou půdu nic neřeší. Všichni víme, co je potřeba, jen s tím nechceme nic dělat. Je třeba motivovat vlastníky půdy i hospodáře ke správnému zacházení s půdou, aby plnila svoji funkci.

Chci, aby se pěstovaly potravinářské plodiny, chci jíst zdravé regionální potraviny.

Chci zdravou přírodu, zdravý pohyb.

Motivují mě nové výzvy, jako změna klimatu, vědecké poznatky, obnovitelné zdroje energie, udržitelnost životního prostředí.

A proč za STAN?

STAN má zatraceně dobrý program. Starostové jsou lidé z praxe motivovaní občanem. Dělají a realizují to, co má smysl, co poslouží občanovi a společnosti. STAN neškodí.

Co je moje přidaná hodnota - co mi jde, co o mně říkají přátelé...?

Moje zkušenosti. Přátelé o mně občas říkají, že jsem osvícený vůdce.

Co by mě nejvíce potěšilo, kdyby se v nejbližší době v našem kraji změnilo? A co by naopak mělo určitě zůstat, jak je? Co by se mohlo rozvíjet?

Potěšila by mě tekoucí voda v nyní vyschlých pramenech a korytech potoků a normální stav vody v korytech řek, maximálně 20hektarové půdní celky, více drobné zvěře a zpěvného ptactva a zelené lesy. Nic by nemělo zůstat, jak je, všechny činnosti by se měly rozvíjet.

Kdybych chtěl někoho pochválit, kohokoliv, kdo by to byl a za co?

Standu Polčáka za energii, kterou dává hnutí STAN, za rozvoj SMS ČR a úsilí při propojování venkova.