Zaostřeno na rozvoj krajského zdravotnictví po všech stránkách

11.05.2021

Život obyvatel Pardubického kraje ve třetím tisíciletí většinou začíná v porodnicích našich nemocnic, kde se jen loni narodilo 4 330 dětí. "V ten okamžik se otevírá celý jejich život, ve kterém chceme, aby byli spokojeni a zdraví v každém věku, a my s nimi. A právě proto je důležitým tématem krajského zdravotnictví vytváření přátelského, vlídného prostředí a kvalitní a specializované péče pro období potíží a nemoci našich spoluobčanů, i pro těžké chvíle, které se v našich životech mohou objevit," říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková, které jsme se zeptali:

Vy jste už začala pracovat na tom, abychom v Pardubickém kraji měli všude potřebné specialisty, kteří dnes tolik chybí. Kdy se na to můžeme těšit?

Mým velkým přáním je, aby se nejrůznější obory a oblasti péče o naše spoluobčany ve zdraví i v nemoci rovnoměrně po celém kraji prolínaly, doplňovaly se a navazovaly na sebe svou dostatečnou a rovnoměrnou obslužností, a to od prenatální péče až po péči paliativní a hospicovou. Ne každý má to štěstí, že se narodí zdráv a je po celý život zdráv. A naše společnost se musí postarat i o ty, kteří toto štěstí nemají, tedy o těžce nemocné, a to od nejnižšího po nejvyšší věk, i v jejich domácím prostředí. Je to péče, která je poskytována nejen samotnému nemocnému, ale i pečujícím, kteří jsou často jejich nejbližší a kteří si procházejí těžkou životní situací. Velmi úzce proto chceme spolupracovat se sociálním sektorem, abychom občanům našeho kraje mohli nabídnout přívětivé prostředí a řešení pro všechny obtížné situace. Proto chceme co nejdříve zadat zpracování nové koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, která toto vše bude obsahovat a podle které se všechny nedostatečnosti začnou postupně napravovat.

Cílem posílit celé spektrum péče v celém jeho území a propojit všechny obory činnosti ve zdravotnictví tak, aby si každý občan našel péči a službu, kterou potřebuje, a měl ji dobře dostupnou. Rádi bychom rovněž podpořili vysoce specializovaná pracoviště, a posílili ta, o kterých víme, že jsou jedničkou ve svém oboru v našem kraji.

Co tomu bude předcházet?

Ze všeho nejdříve musíme popsat a zpřehlednit území Pardubického kraje hlavně co se týká rovnoměrného pokrytí zdravotnickou péčí nejrůznějšího typu a rozsahu; od péče o těhotné ženy, přes pediatrii - péči o děti, praktické lékařství, ambulantní specialisty, akutní péči (to jsou naše krajské nemocnice) až po následnou, rehabilitační péči a paliativní péči. A nesmím zapomenout na prevenci. Všechny tyto oblasti se musejí propojit a navazovat. Proto přemýšlíme i o vytvoření - odborně řečeno - 'multidisciplinárních' týmů v organizacích zřizovaných Pardubickým krajem a Nemocnici Pardubického kraje. Tyto týmy odborníků budou užitečné v tom, že když například budeme hospitalizovat člověka s vážným zdravotním problémem, který se prolíná do sociální oblasti a dalších různých typů péče, můžeme už na začátku jeho zdravotního problému konzultovat, co bude dál, tedy návaznou péči, a zajišťovat ji v mnohem větší šíři a intenzitě, než doposud.

Můžete uvést příklad?

Například v nemocnici akutní péče nám odoperují pacienta se zlomeným krčkem. Už v té době se členové odborného týmu domluví na dalším procesu, který pacient návazně podstoupí, a konzultují jej s ním i s jeho rodinou. Jedná se například o naplánovanou skladbu rehabilitační a celé následné péče. Tým řeší otázky, zda pacienta převezeme do Hamzovy léčebny, nebo někam, aby dobře a rychle zrehabilitoval, a nikoliv, aby se teprve po návratu z nemocnice sháněl rehabilitační zařízení a čekal několik týdnů. S rodinou budeme hovořit o tom, kam se po rehabilitaci bude vracet. Pokud to bude znamenat i to, že bude pacient po operaci nebo například po těžkém úrazu dále výrazně omezen v pohybu a v sebeobsluze a doma bydlí ve třetím patře, domlouvají další postup se specialisty v sociální oblasti a řeší i další pomoc pro jeho rychlé začlenění do běžného života.

Kdy se na takový přístup můžeme těšit?

Než začneme tvořit onu návrhovou a prováděcí část koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, potřebujeme přesně analyzovat, v kterých místech a regionech máme málo nejrůznějších specialistů, nebo kde nejsou vůbec, kde máme takzvaná bílá místa. To znamená, že nejdříve zjistíme, kde nám chybí specialisté a lidé dalších odborností nejen v rámci krajského zdravotnictví, akutních nemocnic a krajem zřizovaných příspěvkových organizací, ale i soukromých zařízení a ambulancí.

Odborníci následně navrhnou řešení a také jaké aktivity a postupy musíme uplatnit pro to, abychom pro tato místa našli a udrželi lékaře a specialisty. Oni se v území stávají součástí životů obcí a měst, ve kterých svoji praxi a péči vykonávají. Proto je potřeba spolupracovat i se starosty a celou samosprávou a pomoci vytvořit zázemí pro ně i pro jejich rodiny, aby mohli a chtěli v daném území zůstat. Dosud to v rámci celé ČR nikdo takto podrobně nesledoval a napříč jednotlivými odbornostmi se nijak nespolupracuje. Proto nám zadání této koncepce musí schválit ministerstvo zdravotnictví a já se těším, že se do ní budeme moci brzy pustit.

Zmínila jste i zaměření na prevenci....

Samozřejmě, protože před všemi nemocemi nás může ochránit prevence, která bude dalším stěžejním tématem celé koncepce, bude zasahovat do oblastí zdravého životního stylu, pohybových aktivit a sportu, volnočasových a dalších aktivit, které tvoří značnou náplň našich životů a naše zdraví přímo ovlivňují. Tento projekt v oblasti akutní péče naváže a obohatí již fungující projekt Přátelské nemocnice a připravujeme do něj ještě další aktivity.

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá
asistentka a PR podpora náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví