Vláda zpackala řešení sociálního bydlení v ČR

01.10.2019

Ačkoliv se kabinet Andreje Babiše ve svém vládním prohlášení zavázal, že vyřeší tíživou problematiku sociálního bydlení, zákon nakonec ministři nepředložili. Namísto toho přišla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s dotačním programem Výstavba, který je ale podle našeho mínění špatně nastaven, a odrazuje tak obce jej využívat.

"Dotační titul Výstavba má problémové části, díky kterým obce nečerpají finanční prostředky, a které jdou principiálně proti motivaci občanů se ze své tíživé životní situace vymanit. K 20. září letošního roku bylo podáno sedm žádostí a pouze u dvou je příslib. O úvěr si zažádaly pouze tři obce. To je debakl," upozorňuje předsedkyně odborné komise STAN pro sociální politiku Michaela Matoušková.

Dotační program je například nastaven tak, že vůbec nepomáhá a vylučuje ze sociálních bytů lidi s nižšími příjmy již lehce nad životním minimem a vpouští do nich jen extrémně, až nereálně nízkopříjmové.

"Pro obce může být do budoucna problém tyto byty obsazovat, protože na ně ostatní potřebné sociální skupiny nedosáhnou. Program nadto nijak neřeší situaci, kdy klient přesáhne limitní příjem a pronajímané prostory musí opustit. Vhodnější by bylo nastavení, že například do jednoho roku po převýšení této částky by si klient byl povinen najít bydlení. Současně by po celou dobu docházelo k sociální práci s klientem, aby nestagnoval," navrhuje Matoušková a zároveň dodává: "Jakmile člověk převýší danou hranici příjmu, obce ho v podstatě musí z bytu vyhodit. Tento systém proto nahrává práci na černo, což je zcela nepřípustné."

STAN dlouhodobě nesouhlasí s povinností výstavby bytového fondu pro obce, ale naopak podporuje možnost výstavby a povinnost řešení.

"Obce by například mezi sebou mohly uzavírat veřejnoprávní smlouvy, sdružovat své finanční prostředky a zabezpečovat sociální bydlení ve vhodném obvodu. Je nesmyslné, aby i malé obce o pár stovkách obyvatel byly nuceny k výstavbě sociálních bytů, pokud na jejich území nejsou sociální byty," říká Matoušková.

Ministryně Dostálová slibovala, že letos na sociální bydlení vyčlení 1 miliardu korun, pro nadcházející dva roky pak 3 miliardy korun, z toho 2 miliardy na dotace a 1 miliardu na zvýhodněné úvěry.

"Skutečnost je však po odsouhlasení státního rozpočtu vládou jiná. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je počítáno pouze s částkou 320 milionů korun, v roce 2021 s částkou 470 milionů korun a v roce 2022 s částkou 380 milionů korun. Program Výstavba tedy svou alokaci snižuje a paní ministryně Dostálová tak popírá svoje veřejné sliby," upozorňuje poslankyně Věra Kovářová.

Autor: Tomáš Pergl