V laboratořích Univerzity Pardubice stojí na počátku výzkumu pro nové léky

24.11.2023

Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková navštívila laboratoře Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zajímala se o diplomové práce studentů v mikrobiologických laboratořích Katedry biologických a biochemických věd. Při experimentech stanovujících minimální inhibiční koncentrace nově syntetizovaných látek na bázi sulfonamidů hovořila se studentkou Alexandrou Lhotskou, která na dané téma vypracovává diplomovou práci.

Zmiňovaná diplomová práce je multioborová, proto paní náměstkyně navštívila také výukové a výzkumné laboratoře Katedry fyzikální chemie, kde se zajímala o 3D tisk pevných lékových forem a stanovení disolučního profilu enterických tobolek. Ve výzkumné laboratoři organické technologie pak probíhá syntéza testovaných látek a v laboratoři nukleární magnetické rezonance umožňují přístroje chemické struktury látky podrobně charakterizovat.

Každý proces má svůj vývoj. Klinické studie a cesta než se lék dostane do oběhu, může trvat až 15 let. Je to o trpělivosti, zkoušení a neustálém měření. "S velkou pokorou a respektem jsem naslouchala umu a profesnímu zapálení pro vědu a výzkum v problematice zdravotnictví. Věřím, že i díky takovým lidem, kteří zde působí, se naše zdravotnictví bude stále posouvat správným směrem a jednoho dne se dočkáme i úspěšného léku na rakovinu slinivky či na další strašáky pacientů a lékařů," řekla Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj