Tomáš Dubský: Obce by měly být při převodu nemovitostí upřednostněny

16.06.2023

Vítání občánků, oslava výročí v Trhové Kamenici i pietní akt k připomenutí 81. výročí heydrichiády na Pardubicku. Těmito akcemi zakončil Tomáš Dubský svůj týdenní program, jehož souhrn najdete v článku.

Začátek týdne byl ve znamení živé pondělní besedy se žáky ZŠ Trhová Kamenice. Beseda se konala v rámci projektu pro 8. a 9. třídy. Žáci se zajímali o činnost Poslanecké sněmovny i náplň práce jednotlivých poslanců. V rámci návštěvy proběhla příprava sedmi projektů, přičemž úkolem žáků bylo odprezentovat a vzájemně nalézt shodu na projektu, který budou realizovat. Vyhrál projekt "sedací vaky." Vytvoření místa za účelem odpočinku a scházení se. Naše setkání mělo přesah, bavili jsme se totiž nejen o Sněmovně, ale i o důležitosti zapojování se do veřejného života, například prostřednictvím komunální politiky.

Na úterní dopoledne jsem rád přijal pozvání od senátora Petra Štěpánka na Podvýbor pro zemědělství. Podařilo se mu sezvat k jednomu stolu zástupce zemědělců, ministerstev a SZIF. Zajímavé pro mě bylo sledovat diskuzi na půdě Senátu. Poté jsem se přesunul na odpolední jednání Poslanecké sněmovny, kde jsem zpravodajoval novelu zákona o osivech.

I další den byl ve znamení Sněmovny. Odpoledne jsem se zúčastnil jednání Podvýboru pro rozvoj venkova. Na programu bylo důležité téma – způsob převádění pozemků ve vlastnictví státu na obce a města. Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu představila aktuální pravidla, která jsou od letošního roku výrazně vstřícnější. Zazněla řada zajímavých údajů, například, že posledních 7 let se převedlo 24000 nemovitostí a z toho 86 % bezúplatně. Pro obce je důležitý příští rok, kdy budou na stát převedeny pozemky bez známého majitele. Jedná se o 140000 nemovitostí, a i v tomto případě by obce měly být upřednostněny. Má to však jedno malé "ale." Zemědělské pozemky bude spravovat pozemkový úřad. Zde je zapotřebí pohlídat, aby i tyto pozemky mohly přednostně získat obce, především kvůli pozemkovým úpravám nebo dalším rozvojovým plánům.

Nechci opomenout, že začalo projednávání tzv. zákona o manželství pro všechny. Souhlasím s tím, aby měli všichni lidé v tomto ohledu stejná práva.

Stihl jsem se potkat s panem Pavlem Kozlerem, diskutovali jsme téma zavádění nových technologií v prodejnách.

Sobotní dopoledne patřilo příjemné "povinnosti" vítání občánků. Přivítali jsme 7 dětí. Děkujeme za pěvecké vystoupení ZŠ Trhová Kamenice.

Společně s kolegou Jiřím Hájkem jsme odpoledne doprovodili místopředsedkyni poslanecké sněmovny Věru Kovářovou při pietním aktu v Pardubicích. Jednalo se o pietní akt k připomenutí 81. výročí heydrichiády na Pardubicku. V rámci této události byla představená kniha historika Vojtěcha Kyncla: Děs dýchl do tváře s podtitulem Heydrichiáda a oběti pardubického Zámečku 1942. Bylo mi ctí se zúčastnit a uctít památku obětí nacistických represí.

Neděle naopak probíhala ve znamení oslav v Trhové Kamenici. Slavilo se 170. výročí povýšení Trhové Kamenice na město.

Tam, kde jsem pracovní týden začal, jsem ho i zakončil.

Autor: Jana Rosenbergerová