Tomáš Dubský - Jak fungují dotace v české ekonomice?

16.07.2023

V dnešním článku se podíváme na dotace a jejich fungování v české ekonomice, a to zejména v souvislosti s aktuálním projednáváním konsolidačního balíčku ve Sněmovně. Významnou součástí je totiž právě škrtání některých národních dotací.

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nebo územně správního celku nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve "veřejném zájmu". V naší ekonomice jsou dotace dvojího typu. Národní - jejich tituly vypisuje Česká republika a sama ze svého rozpočtu je vyplácí a evropské - ty vypisuje Evropská unie a platí je ze svých prostředků. U obou typů dotací se v některých případech počítá i se spoluúčastí příjemce.

Někteří poslanci mluví v souvislosti s konsolidačním balíčkem o tom, že dotace by primárně měly proudit k velkým subjektům, a to zejména proto, že tyto velké firmy garantují jasnou návratnost finančních prostředků. Je na pováženou, jak moc je toto jejich vyjádření opřeno o ekonomická data a do jaké míry se zde prolíná zájem některých politiků na zachování dotací pro velké firmy, například ty jejich. Ty totiž dotace primárně nevyužívají jako prostředek k inovaci, rozvoji nebo rozšiřování výroby, ale především jako nástroj ke zvyšování zisku a sanování dluhů.

Dotace jako takové ale mají být právě spíše nástrojem rozvoje a inovace. Dejme velkému zemědělci s obratem ve výši několika miliard dotaci 500 milionů a spolknou ji provozní náklady, případně provozní zisk. Dejme malému zemědělci s obratem 20 milionů dotaci ve výši 5, klidně 10 milionů a ta zaplatí nové výrobní prostředky, rozšíření výroby, zaměstnání nových pracovních sil a umožní zemědělci prorazit na nové trhy. Právě ty navýší jeho zisk a podpoří tím další rozvoj. Zákonitě se pak posílí i konkurenční prostředí, kdy tento zemědělec bude moci peněžní prostředky použít na to, aby zlevnil svou výrobu a mohl ve svém regionu soutěžit v cenách s velkým zemědělcem. Jeho zboží tak bude moct být levnější, kvalitnější a jeho regionální původ mu zajistí přidanou hodnotu pro rozvoj dané oblasti. Vyděláme na tom všichni.

Mohou také podpořit inovátory, nové firmy a start-upy, aby se svými nápady mohli pracovat, rozvíjet se a stát se významnými hráči, kteří zaměstnají desítky lidí a přinesou nové postupy, energii a vizi. Ale to vše bude možné, až se na stávající systém dotací podíváme a identifikujeme, které z nich v současné době proudí velkým hráčům a které nepřináší přínos nikomu, kromě jejich příjemců.

Dotace jsou v neposlední řadě také užitečným nástrojem, jak udržet kvalitu služeb na venkově - například prostřednictvím investic do obecního obchodu, vybavení sborů dobrovolných hasičů nebo budování krajinných prvků, které pomáhají chránit přírodu před negativními vlivy. Abychom zabránili vylidňování našeho venkova, tak zkrátka musíme některé služby dotovat - aby bylo kde nakoupit; aby do obce jezdil autobus; aby v obci fungovala pošta.

V tom vidím velký potenciál.

Autor: Tomáš Dubský, Poslanec Parlamentu České republiky