Svitavská nemocnice má v plánu významnou modernizaci svého areálu

16.05.2021

Náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková se seznámila s plánovanými rozsáhlými investičními akcemi ve Svitavské nemocnici a s průběhem očkování v očkovacím centru sídlícím ve Fabrice. V rozhovoru s generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem, náměstkem pro léčebnou péči Svitavské nemocnice Pavlem Kunčákem a náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Pavlou Angelovou se zajímala o návrat tohoto zařízení akutní lůžkové péče k běžné činnosti a poděkovala za nasazení všech pracovníků nemocnice v době epidemie.

Nemocnici, která se šesti sty zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům ve městě a ročně zde hospitalizují přes 11 tisíc pacientů, čekají menší i velké investiční akce. Jednou z nich je sdružení všech jednotek intenzivní péče (interní, chirurgické a ARO) do jednoho patra a s tím rozšíření celkové kapacity o tři lůžka. V roce 2021 jsou součástí návrhu rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 náklady ve výši 2,8 miliónů korun.

Díky modernizaci vzniknou nové budovy v areálu nemocnice

Ovšem největší plánovanou akcí je etapová modernizace části objektů lůžkových oddělní rozpočtovaná na více než půl miliardy korun. "Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče ve Svitavské nemocnici. Rekonstrukce počítá s částečnou demolicí jednoho a výstavbou nového objektu," uvedla Michaela Matoušková s tím, že modernizací lůžkového fondu dojde ke snížení finančních nákladů na provoz lůžkových oddělení. Zároveň budou odstraněny dlouhodobé a rozsáhlé technické závady. "Rekonstrukce vychází z dlouhodobého projektu rozvoje Svitavské nemocnice a navazuje na strategický Plán rozvoje Nemocnice Pardubického kraje," dodala. Záměrem je i přesun provozu patologie do jiné části areálu. Mezi další plány patří úprava parku před pavilonem Psychiatrie a v areálu Svitavské nemocnice. Zpracované studie počítají s náklady v celkové výši téměř 6 miliónů korun.

Očkovací místo ve Fabrice v létě skončí

Náměstkyně jednala ve Svitavách i o možném příštím očkovacím místu. Současné očkovací místo zřízené při Svitavské nemocnici a umístěné v kulturním centru Fabrika chce vedení města vrátit od září svému původnímu účelu a využívat pro kulturu. "V očkovacím centru Fabrika budou ještě příští týden aplikovat první dávky, poté dokončí druhé dávky a v červnu začne očkovat ve Svitavách společnost Renturi s.r.o. S panem starostou jednáme o nových prostorách," uzavřela Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj