Stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici postupuje podle plánu

20.04.2023

Novou dominantou Pardubické nemocnice, i když stále ještě v rozestavěném stavu, je pavilon centrálního urgentního příjmu. Průběh výstavby této největší stavby v historii Pardubického kraje bedlivě sledují také krajští radní. Ti na svém pondělním jednání obdrželi informační zprávu k postupu prací k dubnu letošního roku. Prozatím bylo ke konci února v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně.

"Zcela zásadním pro nás je závazek dodavatele, že harmonogram stavby je v tuto chvíli plněn. Momentálně jsou řešeny například rozvody ve všech podlažích objektu a rozvody páry v kolektoru. Dále probíhá montáž hliníkové fasády, výtahů, keramických obkladů či konstrukcí pro vestavby operačních sálů ve čtvrtém podlaží a skladba střešního pláště. Zároveň je betonován heliport a rampy. Ke konci února bylo v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace na nadzemní koridor spojující nový pavilon s budovami 19 a 27.

Paralelně s výstavbou pavilonu jsou řešeny také technologie, a to jak na ty s vlivem, tak bez vlivu na stavbu. "V případě vybavení s vlivem na stavbu jsou již po dokončení výběrových řízení podepsány smlouvy. V současnosti uzavíráme aktualizované technické požadavky na napojení vysoutěžených sterilizátorů, angiolinek, CT a RTG. Společně s tím připravujeme doplnění harmonogramu montáží technologií s požadavky na jednotlivé termíny a rozsah stavebních připraveností dílčích prostor," řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Žádná stavba takového rozsahu se neobejde bez dílčích úprav, které je nutné v průběhu stavby řešit. "Je zcela běžné, což zná každý, kdo byť jen opravoval byt či rodinný dům, že se v průběhu realizace objeví dílčí úpravy, které je nutné řešit operativně v průběhu. Soupis změnových listů víceprací i méněprací je nám pravidelně předkládán. Jedná se například o záměnu proskleného zábradlí na neveřejných schodištích za ocelové, stavební úpravy pro instalaci nápojových automatů, měniček mincí a automatů, stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie centrální sterilizace či stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie pracoviště angiografie," vyjmenoval náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který čtvrtletně informační zprávu o průběhu výstavby Centrálního urgentního příjmu Radě Pardubického kraje pravidelně předkládá.

Zdroj: Pardubický kraj