Splavnění Labe je velkou příležitostí. Klíčová dohoda čeká na ratifikaci už dva roky

31.07.2023

Koncem července uplynuly dva roky, po které ve Sněmovně leží smlouva mezi Českem a Německem o rozvoji labské cesty. Němci už ji podepsali, u nás se na ratifikaci stále čeká, ačkoliv jsme se ke spolupráci zavázali. Smlouva je klíčovým krokem ke splavnění Labe. Proč to považuji za správný krok?

Splavněním Labe se nám otevírají velké možnosti. Kvalitní a využívaná vodní cesta ulehčí nákladní dopravě a pomůže turistice, což přinese i ekonomický profit.

Vodní doprava je ideální pro převoz kontejnerů, tekutých či nebezpečných materiálů nebo osobních automobilů. Jinde v Evropě se využívají lodě běžně. Labe by mělo být významnou součástí kritické infrastruktury pro zásobování v době krize. Zároveň by lodě ulehčily přetíženým silnicím a železnici. Oproti nim voda, respektive lodě pojmou i velmi nadměrné náklady, což se může hodit například při dostavbě JE Temelín.

Trocha čísel: Nákladní loď uveze běžně kolem 1000 tun materiálu, což je při srovnání zhruba 30 až 40 kamionů. Náklaďáky navíc zatěžují silnice a někde i centra měst a exhalují škodlivé látky, nemluvě o složitém parkování a pauzách. Vlaky zase potřebují koleje pro vyčkávání a předjíždění, navíc se kříží s osobáky, takže je nutné hledat volné cesty. Nákladní lodě snadno dodržují časový harmonogram.

Díky splavnění by na Labe mohly přirozeně ve velkém vyjet i rekreační lodě, což by otevřelo nové možnosti v oblasti cestovního ruchu a turistiky, navíc bychom tím oživili i břehy. Funguje to tak jinde v Evropě, například na Dunaji, Rýnu nebo Sprévě, a proto nepochybuji, že bychom ze splavnění Labe těžili i my.

Splavnění nepochybně přinese zásahy do přírody. Osobně jsem se zúčastnil plavby v Děčíně a vyslechl jsem si i kritické připomínky od odpůrců. Chápu je a respektuji. Zároveň ale mohu s klidným svědomím říct, že projekt bere otázku ekologie velmi vážně. Na kompenzace a zachování rovnováhy v přírodě by mělo jít snad nejvíce peněz ve srovnání s jakoukoliv jinou stavbou v Česku. Věřím, že i tohle odpůrce obměkčí. Není také bez zajímavosti, že vyšší využívání vnitrozemské vodní dopravy je nedílnou součástí klimatického balíčku EU pro snižování produkce uhlíku z dopravy.

Po ratifikaci zmíněné smlouvy bychom museli začít plnit podmínky a parametry, které z ní plynou. Potřebujeme dostavět plavební stupně Děčín a Přelouč. Vodní cesta by podle mě měla končit v Pardubicích, kde se kříží doprava letecká, silniční, železniční a potenciálně lodní. Je to zároveň strategický středobod Česka, svá logistická centra tady mají Armáda ČR i Policie ČR. Dopravením materiálu až do Pardubic se uleví dálnicím D1, D8 a D11 i železničnímu koridoru Praha–Pardubice–Ostrava. Odtud pak může zboží putovat do dalších koutů země.

Tak teď už to "jen" podepsat!

Jiří Hájek, poslanec PSP ČR