Současné zacházení s půdou se dá přirovnat k vykrádání státního pokladu

12.05.2020

Proč trápí sucho zemědělce, lesníky, vodohospodáře a všechno živé?

Častým úkazem na českých polích je vyschlá, rozpraskaná prachovitá zemědělská půda.

Nenechte se mýlit, že taková půda dokáže zadržet srážkovou vodu. Pod prasklinami v půdě je utužené, těžkou technikou uježděné podorničí, rovnající se nepropustné betonové desce.

Příčiny?

Zemědělská půda sycená chemií, vyhladovělá z pěstování průmyslových plodin je mrtvá bez živých organismů a žížal, protože jí chybí stájový hnůj, zajišťujícím v půdě život, úrodnost a pórovitost pro zadržení a vsakování srážkové vody, zásobování pramenů, potoků, řek a spodních vod.

Takové zacházení s půdou se dá přirovnat k vykrádání státního pokladu.

Co všechno si nechají vlastníci půdy líbit za nájem, který určitě nevyrovná cenu jejího znehodnocení?

Lékem na suchou půdu je hnůj nebo jiná organická hmota podporující soudržnost půdy, hluboká orba a střídání plodin s dostatečně dlouhými kořeny prorůstajícími hluboko do podloží, dostatek stromů, zajišťujících odpar vody a stín.

Lékem je i správné nastavení dotací na zodpovědné zacházení se zemědělskou půdou, např. podle druhu plodiny (s menší spotřebou chemie nebo lépe zadržujících vodu), nebo na obnovu lesů a ozelenění krajiny, měst i budov.

Prostě více dostane ten, kdo zhodnocuje zemědělskou půdu - oře a používá hnůj a méně chemie a pěstuje potravinářské plodiny.

Podle obdobných kritérií nastavit i pružnou roční daň z nemovitosti (půdy).

Posílí se tak hlavní úloha zemědělce - potravinová soběstačnost a vyvážený stav krajiny - pole, remízky, větrolamy, lesy, rybníky, mokřady, protierozní travnaté pásy - a ne jako nyní hydroponické pěstování nejlépe prodejných průmyslových plodin.

Tak přemýšlím, proč se tomu naše vláda tak brání, když všichni víme, že sucho zase přichází!

Oldřich Koblížek, Starosta Vraclavi, krajský zastupitel, STAN Pardubický kraj