Schůzka s Rekonstrukce státu

02.03.2022

První březnový den jsem se sešel se zástupci organizace Rekonstrukce státu. V první části naší schůzky jsem byl seznámen s činností této organizace a byl mi představen dokument "12 opatření pro dobrou správu státu." Rekonstrukce státu se věnuje především boji s korupcí a snaží se zlepšit fungování státních institucí a politických stran.

Dále jsme diskutovali o aktuálních tématech a problematice, které se věnuji. Otevřel jsem otázku výběrových řízení především na malých obcích, kdy je většinou soutěženo na nejnižší cenu a není možné zohlednit reference a osobní zkušenosti. Informoval jsem o zkušenostech kolegů z území a navrhl některá opatření, která by měla vést k lepší efektivitě při zachování požadované transparentnosti. Domluvili jsme se, že se k této otázce znovu sejdeme. Následovalo téma mediálního prostoru, které souvisí s mojí účastí ve volebním výboru. Shodli jsme se, že objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Aktuálním tématem je i problematika dezinformací. Jako místopředsedovi zemědělského výboru mi na závěr byl představen projekt Živá půda, řešící opatření v oblasti zemědělství, která mají zabránit suchu, erozi půdy a vrátit do krajiny pestrý život.

Aktivity organizace Rekonstrukce státu mě velice zaujaly a transparentnost a protikorupčnost je zájmem celé naší společnosti. Děkuji za praktický a věcný přístup a těším se na další spolupráci.

Zdroj: www.tomasdubsky.cz