Řešením jsou kořenové čističky, lesy a zdravá příroda

09.09.2021

Propojení přírody s městem, obnova a údržba zdravých lesů jsou témata, která spojují dva kandidáty do poslanecké sněmovny za koalici Pirátů a Starostů Jitku Bidlovou a Tomáše Dubského.

Pirátka Jitka Bidlová je architektkou a zastupitelkou v Poličce. Zájem o architekturu, urbanismus, životní prostředí, krajinu a území se u ní probudil již při studiu Ekogymnázia. Její zaujetí ji přivedlo na fakultu architektury v Brně.

"V Poličce jsem v pozici zastupitelky zahájila přípravy pozemkových úprav, které jsou prvním krokem, jak správně plánovat zdravou krajinu a docílit její propojení s městem. Profesně se nám v historickém městě samotném podařilo obnovit otisk přírody v podobě vertikální zahrady na fasádě Městské knihovny nebo úpravami parku Na Valech. Krajinu a klima pak jistě potěší i úspěšný projekt dvou energeticky pasivních bytových domů se 48 byty," říká Jitka Bidlová.


Oproti Jitce zájem Tomáše Dubského o životní prostředí a krajinu vychází spíš z praxe a lásky k místu, kde celý život žije a poslední dekádu jej i spoluvytváří. 13 rokem je starostou v obci Vysočina, která se nachází na území dvou chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. Tvoří ji vesničky Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Možděnice a několik osad. Nejznámější z nich je Veselý Kopec, jehož součástí je stejnojmenný skanzen. Vysočina se za pečlivého Tomášova vedení může pochlubit několika oceněními, v roce 2015 získala titul Vesnice roku Pardubického kraje.

"Od doby svého starostování se zajímám o okolí, ve kterém žijeme. O možnost, jak jej zvelebit a při tom nenarušit krásu přírody, která nás obklopuje. Stejně jak zmínila Jitka i my jsme začali pozemkovými úpravami. Máme zpracovaný projekt veřejných prostranství, jenž detailně řeší kdy a kde vysadit strom či kam dát lavičku." uvádí Tomáš. "V posledních pár letech se věnujeme projektu kanalizace. Centrální kanalizace ale nejsou vhodné pro menší obce, proto bych ocenil, kdyby existovala eventualita, aby o dotaci na čističku odpadních vod si mohl požádat sám majitel nemovitosti. Podobně jako tomu je u kotlíkových dotací," dodává.

"Pro menší obce je dobré zvážit čističky, jež lze využít pro více obydlí, jako jsou např. kořenové čističky. Velice inspirativní je v tomto směru obec Hostětín ve Zlínském kraji," doporučuje případné řešení Jitka.

Nejenže oba shodně řeší pozemkové úpravy, veřejná prostranství a zajímají se o kanalizace, čističky. I problém našich lesů, které jsou napadeny kůrovcem, jim není cizí. Současná společnost by měla vnímat funkci lesa, která je ekologická, ekonomická a společenská. Nyní se bohužel zaměřujeme pouze na tu ekonomickou a i to je jedním z důvodů, proč je mnoho lesů napadeno kůrovcem.

Co říci na závěr, Tomáši? "K životu je třeba prostor, který je nutné i zachovat." Jitka Bidlová k tomu dodává: "A špatná situace veřejného prostoru je nyní velice patrná. Ve městech je málo míst, kam je možné vydat se na procházku, sednout si v příjemném okolí na lavičku. Musíme najít správné řešení, jak propojit území lesů, luk a polí s městy a obcemi."

Autor: Jana Rosenbergerov, tajemnice