Radní za STAN podpořila festival Hudba pomáhá

12.02.2020

Na koci roku 2019 se konal již potřinácté benefiční festival HUDBA POMÁHÁ. Jeho cílem je každoročně vybrat finanční prostředky na podporu handicapovaného dítěte v Pardubickém kraji. V roce 2007 festival založil Vojtěch Sedláček s několika přáteli. Dnes se na pořádání podílí již více než stovka dobrovolníků. Za tu dobu shromáždili postupně téměř 3 miliony Kč a rozdali je potřebným.

Měla jsem tu čest převzít loni záštitu nad festivalem. Benefiční festival Hudba pomáhá je pro mne symbolem lidské sounáležitosti, lásky a soucitu s méně šťastnými a osudem méně obdarovanými. Vážím si činnosti všech lidí, kteří se projektu každoročně účastní. Příprava zabere spoustu volného času všech zúčastněných, koncerty jsou již jen výkladní skříní velké práce před nimi. Jako radní Pardubického kraje jsem ráda tým podpořila finančním sponzorským darem. Nebyla jsem jediná přispívající na organizaci festivalu. Díky tomu bylo možné veškeré vybrané peníze ze vstupného použít na dobročinné účely.

Práce dobrovolníků je nepřehlédnutelná obzvlášť v době, kdy vítězí komerce a mezilidské vztahy jsou spíš na okraji zájmu naší společnosti. Mám radost, že organizátoři opět mohou se zadostiučiněním konstatovat, že jejich úsilí přineslo lidem radost a pomohlo další rodině.

Nyní již je bilance za rok 2019 hotova. Výtěžek je 411 014,- Kč, které poputují rodině Tereskových z Chrudimi. Jejich syn Míša trpí dětskou mozkovou obrnou v kombinaci s dalšími vývojovými vadami. Za vybrané peníze rodina pořídí synovi nový kvalitní vozík a speciální vanu s dvířky, díky které se bude moct sám umýt a tak se postupně osamostatnit. Zbytek peněz použijí na úhradu léčebných lázeňských pobytů. K bilanci patří i to, že festival letos navštívilo 1604 diváků.

Jsem ráda, že ještě existuje v naší společnosti "lidskost" a soucit. Když se potkáme z očí do očí s tíží lidského osudu některých z nás, tak je dobré, že se srdce v našem těle dokáže zachvět. Buďme za toto chvění rádi a vděčni osudu, že to ještě vnímáme. Není to pravidlem všech lidí.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace