První pracovní den Michaely Matouškové jako krajské náměstkyně pro zdravotnictví

06.11.2020

Michaela Matoušková je člověk, který koná. Zdravotnictví je v současné době rezonující a velmi důležité téma. Takto k němu i přistoupila naše nová krajská náměstkyně pro zdravotnictví, s energií jí vlastní a zápalem konat důležité rozhodnutí ve prospěch našich občanů.

"Kapacita akutních lůžek pro covid pacienty se nám plní a tak není na co čekat," říká Michaela Matoušková. "Musíme si dobře zmapovat vhodná volná lůžka, které bude možné použít pro pacienty k doléčení. Kraj není jen akcionářem Nemocnice Pardubického kraje, ale i zřizovatelem dalších samostatných příspěvkových organizací. Nyní je potřeba se domluvit a vzájemně si vypomoci, abychom se mohli řádně postarat o naše pacienty a přitom neohrozili ty současné." doplnila.

V polovině minulého týdne se v Pardubickém kraji řešila zvýšená potřeba akutních lůžek pro covid pozitivní pacienty a nedostatek lůžek pro pacienty na doléčení. Na úvodním jednání pracovní skupiny se hledalo řešení, které pomůže problému a přitom neohrozí současné pacienty. "Stanovíme si lůžkový fond a pořadí pravidel, jak bude k problému v případě potřeby přistupováno. Musíme být připraveni dostatečně dopředu, a pokud budeme mít jasný plán postupu, nebudeme následně zaskočeni," dodala pro jednání Michaela Matoušková. "Za sebe, ale zajisté i za pana hejtmana a další kolegy v týmu mohu říci, že naší prioritou bude vždy zdraví našich občanů"

Navrhuje následující postup pro řešení situace:

1. U pacientů, kteří mají soukromé zázemí a jejichž zdravotní stav je natolik stabilizován, je možné propuštění z nemocnice do domácího ošetření. Samozřejmostí je poučení o zamezení šíření nákazy, tedy izolace a s ní související opatření až do doby negativního testu.

2. Stanovení oddělení a lůžek v rámci NPK a.s., která je možné kvůli omezení plánovaných výkonů využít pro přesun pacientů k doléčení. Přesuny pacientů v rámci NPK jsou nejméně rizikové vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a šíření nákazy.

3. Zajištění dostatečného množství zdravotnického personálu pečujícího o nově příchozí pacienty a pacienty na doléčení. NPK, a.s. zajišťuje dobrovolníky z lékařských fakult a z fakult zdravotnických studií, kteří budou dle potřeb zapojeni do péče o pacienty.

4. V případě, že kapacity NPK, a.s., nebudou prokazatelně postačovat, vyčlení se pro převoz pacientů covid pozitivních k doléčení Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, ve kterém bude přerušena dosavadní odložitelná péče.

"Všichni doufáme, že k posledním bodům nebude muset dojít, avšak připravit se musíme," a současně nová náměstkyně vyzvala občany: "Vy nám pomůžete tím, že budete důkladně dbát na hygienu rukou, budete se chránit rouškami, vyhnete se sdružování ve více osobách a budete se držet v dobré náladě. Děkujeme vám, že nám pomáháte. Děkuji proto všem našim organizacím a kolegům, kteří se budou na této spolupráci podílet."

Michaela Matoušková, krajská náměstkyně pro zdravotnictví

Autor: Jana Rosenbergerov, tajemnice