Přípravy na další čerpání evropských peněz jsou v plném proudu

27.09.2019

V sále Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích se konalo 25. 9. setkání zástupců Regionální stálé konference, manažerů Místních akčních skupin z území Pardubického kraje a představitelů obcí z rozšířenou působností Pardubického kraje. Pod taktovkou Regionální stálé konference Pardubického kraje se uskutečnil "kulatý stůl" k tématu "Čerpání evropských fondů v programovém období 2021-2027".

Hlavními vystupujícími byli Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů a Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje. Na ně navázal Mgr. Miroslav Janovský, vedoucí oddělení implementace strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Ten představil aktuální stav přípravy tohoto dokumentu pro období 2021+.

Setkání jsem řídila a mám z něho dobrý pocit. Mnoho lidí zajímá, jak se v příštích letech popasujeme s Evropskou unií a penězi. Dle mého názoru všichni zúčastnění vyslechli aktuální informace k přípravě nového období 2021+ a mohli vyjádřit svůj názor. Vhled do plánů získali účastníci od těch nejpovolanějších osob. I když pro nové období 2021+ je předběžně vyčleněna pro ČR částka cca o 25% nižší ve srovnání se stávajícím období 2014-2020, nižší míra spolufinancování ze strany EU a znovuzavedení pravidla N+2 povede k potřebě rychlé přípravy velkého množství kvalitních projektů. V novém programovém období také nepochybně vzroste role Regionálních stálých konferencí. Jsou platformou nejdůležitějších regionálních aktérů na krajské úrovni. Jejich role bude klíčová nejen při mapování potřeb území, ale i při nastavování podmínek výzev pro čerpání evropských fondů.

Hana Štěpánová, radní PK zodpovědná za oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovace