Představují se noví členové STAN

14.02.2021

Přijali jsme nové členy do STANu Pardubického kraje. Oba pány velmi dobře znáte, jsou dlouholetými registrovanými příznivci. Především jsou to ale přátelští, týmoví, velmi pracovití a obětaví muži, kteří hlásají dobré jméno STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH. Dne 17.12. 2020 jsme přijali za člena Davida Šimka a dne 21.1. 2021 Jiřího Hájka.

David Šimek

David Šimek je registrovaným příznivcem STAN od roku 2012. V roli zastupitele obce Příluka působil 14 let, 8 let byl místostarostou a v současné době již druhým rokem zastává v obci pozici starosty. Na jaké projekty je v obci hrdý a co pro něj znamená STAN?

"V obci Příluka jsme v minulém roce kompletně zrekonstruovali budovu školy, ve které je nyní mateřská škola. Máme zrekonstruovanou naši obecní rybniční soustavu. Podařilo se nám zakoupit a zrekonstruovat bývalou hospodu s obchodem a se sálem. Letos po 8 letech obnovíme v obci prodejnu smíšeného zboží."

"Letos to bude 8 let, co jsem registrovaným příznivcem STANu. Tato zkušenost mi přinesla spoustu podmětů a inspirací od zkušenějších kolegů, ale i hodně prostoru v diskuzích jak na pravidelném sněmu, tak například při přípravách volebních kampaní. Aktivně jsem se zapojil do krajské kampaně a byla pro mne obrovskou školou."

David se zapojuje také do projektů v mikroregionu Litomyšlském a Maštalském. V obci vyvinuli originální "proticovidní" přístroj pro dezinfekci prostor, desinfekci následně prováděli i v okolních obcích a městech.

Jiří Hájek

Jiří Hájek je registrovaným příznivcem STAN od roku 2012. Celý profesní život se věnuje oboru stavebnictví. Od roku 2010 působí ve veřejném dění v Pardubickém kraji, kdy byl zvolen starostou obvodu Pardubice V. V současné době je krajským zastupitelem a místopředsedou dopravního výboru. Doprava je oblast, které se již několik let věnuje.

Co pro něj znamená STAN a na jaké jsou jeho cíle a směřování?

"V roce 2012 jsem vstoupil do STAN v Pardubickém kraji. Zároveň jsem se v této době stal zakládajícím členem hnutí STAN v Pardubicích. Uvědomuji si, že STAN je plný vzdělaných, poctivých a pracovitých lidí a že starostové jsou základním kamenem politiky. Mají nejblíže lidem, umějí naslouchat a řešit reálné problémy lidí a rozhodnout v pravý čas. Proto jsem opravdu vděčný, že mohu pod vlajkou STAN pracovat a posouvat věci dopředu."

"Doprava - té bych se chtěl naplno dále věnovat, spolupracovat s krajem, narovnat vztahy s městem Pardubice a řešit problémy starostů a představitelů měst a obcí. Rád bych se věnoval silnicím druhých a třetích tříd. Rád bych propojil vysokou politiku s krajským působením a chtěl bych se naplno věnovat řešení dopravy, dopravní obslužnosti a rozvoji silniční sítě v našem kraji a jeho napojení na okolní kraje."

Rádi bychom vám představili nového registrovaného příznivce. Není pro vás neznámou tváří, i díky jeho píli a pracovitosti jsme měli úspěch v krajských volbách. Vedl chrudimskou skupinu v rámci volební kampaně a naším velmi úspěšným kandidátem. Vítáme ho ve STANu.

Tomáš Dubský

Tomáš Dubský je třináctým rokem uvolněným starostou obce Vysočina. V roce 2015 získala obec titul Vesnice roku Pardubického kraje. Je členem předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky, předsedou Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, členem předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, členem výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a členem představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.

Jeho mottem je "Je důležité, co lidé dělají a ne to, jak o tom mluví"

Jaká je jeho dlouhodobá vize a čím ho oslovil STAN?

"Mojí hlavní dlouhodobou vizí a programem je podpora života na venkově. Hodně se angažuji ve snaze hledání řešení udržení obchodů i v těch nejmenších obcích. Zjednodušeně používám heslo "Neřešme JESTLI, ale JAK zachovat služby na venkově".

"STAN je pro mě především o lidech, o lidech, které znám, vážím si jich, líbí se mi jejich práce a souhlasím s jejich názory. Rád bych se zapojil do práce v oblastech, kterým se aktivně věnuji, tedy venkov, služby, životní prostředí a zemědělství.

Autor: Jana Rosenbergerová, tajemník STAN PK