Posílení personálu a akutních lůžek v nemocnicích je pro zdraví kraje nyní tou největší prioritou

13.11.2020

Svou péči o své pacienty zvládají všechna zařízení Nemocnice Pardubického kraje i přes chybějící personál. Také akutní lůžka v tuto chvíli dostačují. Při návštěvě generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda se o tom přesvědčila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Současná situace v akutní lůžkové péči v kraji je pro ni nyní prioritní.

"Pan generální ředitel mě ujistil, že současný nápor covidových pacientů nemocnice v kraji zvládají a kapacita akutních lůžek doposud postačuje. Počet hospitalizací se zvyšuje o desítky za týden, bohužel však začíná narůstat podíl nejrizikovější skupiny lidí nad 65 let," uvedla Michaela Matoušková. Personální situace v nemocnicích je i nadále složitá. Počty nemocných zdravotníků jsou stále přibližně stejné, liší se však průběžně v jednotlivých lokalitách. V nemocnicích rovněž už pomáhají studenti, kterých vedení nemocnic oslovilo na 300. Podle ředitele Tomáše Gottvalda jich zájem projevila víc než stovka a 95 z nich má již uzavřenou dohodu na placenou brigádu.

"Přesto jsme jako jeden z prvních krajů v zemi aktivovali na krajský dispečink lůžkové péče, protože musíme být připraveni na další vývoj. Denně nám teď chodí ze všech nemocnic akutní i následné péče informace o obsazenosti a my máme aktuální přehled," chválí spolupráci náměstkyně. Pokud se tedy bude obsazenost lůžek v akutních nemocnicích zvyšovat, má kraj řešení pro přemístění pacientů, kteří nebudou moci být v domácí péči a současně nebudou potřebovat hospitalizaci přímo v nemocnici. Nemocní mohou být hospitalizováni na lůžkách v od ostatního provozu oddělené budově Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. "Děkuji za spolupráci paní ředitelce Světlaně Jeřábkové a příští týden jsme domluveni na mé osobní návštěvě v Brandýse," uvedla Matoušková. Krajský dispečink lůžkové péče nyní prověřuje možnost dalších rezervních lůžek pro hospitalizaci v lůžkových zařízeních kraje.

"Děkuji všem lékařům, sestrám a dalším pracovníkům nemocnic za jejich obrovské nasazení. Děkuji všem pracovníkům v domovech pro seniory a pracující v sociálních službách. Více než kdy jindy se ukazuje, že vaše práce je vaším posláním, a za to vám patří velký dík a úcta."


Zdroj: Pardubický kraj