Pomůžeme sociálním podnikům navazovat kontakty, aneb síťování v P-PINK

06.12.2021

V Pardubickém podnikatelském inkubátoru pomáháme začínajícím podnikatelům. A nabízíme spolupráci i těm nejzkušenějším firmám. Víte, co se skrývá pod slovem SÍŤOVÁNÍ? Je to opravdu od slova síť. Síť pavouk splétá tak, že spojuje vlákna. A právě to slovo SPOJUJE je nejdůležitější. Každá síť má spoustu míst potkání se, spoustu uzlíků, spoustu průniků.

Proč síťovat? Někdo to potřebuje?

Obrátila se na nás Lenka Martínková Španihelová z pardubické sociální firmy Výměník. Hledají neutrální prostor a technickou pomoc s pravidelným neformálním setkáváním s dalšími zástupci sociálních podniků, ale i se zástupci jiných než sociálních podnikajících subjektů. Naše prostory a naše pracovní zaměření je k tomuto ideální. Zjišťovala jsem podrobnosti, co je posláním Výměníku a proč potřebují naši pomoc. Lenka M. Španihelová mi odpověděla takto: "Cílem Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti. Na trhu jsme již 20 let. Hledáme někoho, kdo pro nás bude organizovat schůzky, na kterých navážeme další pracovní vztahy."

Jak by to mělo probíhat?

Domluvily jsme se, že setkání by mohla být jedenkrát za jeden až dva měsíce formou "snídaní" v prostorách P-PINK v Domě Techniky. Tam bychom my z P-PINK přizvali vždy určitý okruh lidí, zástupců firem z Pardubického kraje. Snídaně je spíš záminkou k tomu, aby si pracovně, a přitom neformálně popovídali o důležitých věcech. Lépe se poznali a navázali spolupráci.

Co je cílem?

Cílem je vzájemné seznámení se zástupců firem, které by se možná jinde nepotkaly. Pro sociální podnik Výměník je to také příležitost, kde vysvětlovat "běžným" lidem, že jejich klienti jsou naprosto vhodní kandidáti pro zaměstnání, pokud jim firma dokáže trochu slevit. Tou slevou se myslí například zkrácená pracovní doba. Dále spolek Výměník chce najít další zákazníky, kterým by poskytovala své služby, například praní prádla v chráněných dílnách. Úkolem P-PINK je svolat vhodné firmy, připravit pro ně zázemí a akci moderovat.

Co říct na závěr?

Zlomená noha je společensky přijatelná. Ovšem na duševní nemoc pohlížíme v naší společnosti často s despektem. V P-PINK chceme nastartovat spoluprací s Výměníkem Pardubice cestu poznávání a hledání podpory a dalších možností práce pro handicapované. Pomoci se zjištěním, že všechno je trochu jinak...

Za P-PINK

Hana Štěpánová, Projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi