Odpovědi na otázky k bezpečí nemocnic v kraji

09.04.2020

Dnes (9. 4. 2020) jsme obdrželi z tiskového oddělení Pardubického kraje odpovědi na naše otázky, týkající se bezpečí a zdraví v nemocnicích pardubického kraje. Předkládáme Vám je, jak jsme je obdrželi. Na některé se ještě budeme více ptát.

1.  Kdo je v Pardubické nemocnici = v Nemocnici Pardubického kraje, a. s. zodpovědný za krizové řízení?

"Pardubická nemocnice je součástí Nemocnice Pardubického kraje, nejde tedy o samostatnou právnickou osobu, a proto nelze mezi ně klást rovnítko.

V současné situaci je krizovým řídícím orgánem Epidemiologická komise NPK a jí podřízené lokální epidemiologické komise."

2. Kdo je zodpovědný za vnitřní komunikaci a jaká je struktura - hierarchie informování? Jak probíhá zpětná vazba od jednotlivých zaměstnanců, oddělení, lékařů, sester? Vycházím z informace z tisku viz https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/koronavirus-nakaza-kardiologie-pardubicka-nemocnice-hejtman-krizovy-stab.A200402_541974_pardubice-zpravy_skn že Krizový štáb PK kraje o nákaze v nemocnici nevěděl

"Nemocnice má povinnost informovat o přítomnosti nakaženého pacienta Krajskou hygienickou stanici, což pravidelně činí a s KHS nejen aktivně spolupracuje, ale koná vždy v souladu s jejími nařízeními. Po zjištěném prvním případu probíhá informovanost Krizového štábu pravidelně v rámci jeho jednání každý den.

Způsob interní komunikace v NPK probíhá tištěnou, elektronickou a osobní formou. Za přenos informací zodpovídá nadřízený pracovník. Všichni zaměstnanci disponují e-mailovou adresou, do níž mají umožněn i externí vstup bez nutnosti využít pevného počítače připojeného do vnitřní sítě. Je povinností každého zaměstnance zasílané informace sledovat."

3.  Jaké byly přijaty krizové plány pro nemocnice (akutní i následné péče) Pardubickým krajem? Radou Pardubického kraje?

"Záležitostmi všech organizací v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb či školství se pravidelně zabývá Krizový štáb. Ten vyhodnocuje zásobenost osobními ochrannými pracovními prostředky"

4.  Kdy poprvé byly zdravotníkům nemocnic dodány ochranné pracovní pomůcky a jaké to byly? Jakému oddělení nejdříve?

"Ochrannými pomůckami standardně disponují všechna oddělení. Na začátku proběhla jejich inventarizace a vznikl centrální sklad, z něhož byly OOPP následně redistribuovány na jednotlivá oddělení. Dnes navíc v nemocnicích existují i tzv. strategické sklady."

5.  Kdo má zásobovat nemocnice ochrannými pracovními pomůckami? Kraj jako zřizovatel, nebo ministerstvo zdravotnictví?

"NPK zásobuje jak MZČR, tak MVČR. Druhé zmíněné prostřednictvím krajské samosprávy. Kromě toho si nemocnice část OOPP zajišťuje vlastními silami."

6.  Jaká opatření proti dalšímu šíření nového typu koronaviru byla v Nemocnici Pardubického kraje, a. s. jako - v nemocnicích akutní péče, ale i v nemocnicích následné péče přijata? Kdo za ně v jednotlivých nemocnicích zodpovídá?

"NPK přijala opatření jak v oblasti zdravotní péče (omezení plánované operativy, triáže, směny, testování pacientů, lůžkový fond...), tak v oblasti technicko-hospodářské podpory (omezení pohybu v areálech, omezení osobního kontaktu, sledování nákladů, podpora zaměstnanců, zajištění péče o žáky ZŠ a MŠ atd.). Prakticky neexistuje oblast, v níž by nebyla přijata nějaká opatření.

Všechna tato opatření vzešla z nařízení Epidemiologické komise NPK a nad jejich dodržováním a řádným prováděním bdí lokální epidemiologické komise."

7.  Jak nemocnice řeší možný nedostatek lékařů včetně pohotovosti?

"Zdravotnický personál pracuje převážně v od sebe navzájem izolovaných směnách. Jednotlivé týmy jsou sestavené tak, aby byly schopné vykrýt požadavky na péči o pacienty po celou dobu případného výpadku.

Lékařská pohotovostní služba je zajištěna tak, aby byla dostupná v každém okrese."

8.  Jak jsou ošetřeny objednávky ochranných pomůcek pro jednotlivá oddělení? Na tiskové konferenci z úst hejtmana zaznělo, že každé oddělení si objednává ochranné pomůcky samo a novinářka upozornila, že některé sestry v některých odděleních jich stále nemají dostatek. Na to hejtman řekl, že asi proto, že si je vedoucí oddělení neobjednal. Zde se opět vracím ke krizovému řízení - jak je ošetřeno, aby žádný vedoucí oddělení neopomněl pomůcky objednat? Nebo uvažuje kraj o tom, že by byla oddělení zásobována automaticky a centrálně?

"V NPK existuje alokační klíč a algoritmus výpočtu minimálního množství OOPP na den. Za zajištění požadovaného množství OOPP zodpovídá vedoucí zaměstnanec."

Pěkný den

Mgr. Dominik Barták

Tiskové oddělení Pardubického kraje