Moderní depozitář muzea

02.10.2019

Východočeské muzeum v Pardubicích má od 1. 10. 2019 k dispozici moderní depozitář v Ohrazenicích.

Stavba stále více než 82 milionů Kč. Je velkou výhodou, že jsme byli připraveni a mohli jsme tuto příležitost využít. Investice byla zařazena do strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, která poskytuje 85 procent uznatelných výdajů. Deseti procenty se podílí Pardubický kraj a pěti procenty státní rozpočet. Celková dotace Evropské unie činí skoro 69 milionů korun.

Budova přispěje k modernizaci zázemí muzea, které bude nyní odpovídat současným trendům. Muzejní sbírky byly doposud uloženy v prostorách pardubického zámku.

Budova depozitáře je dvoupodlažní, svým charakterem se řadí mezi pasivní stavby. Zaujalo mne i to, že na vnitřní prostory stavby byly použity nepálené cihly, které mají za úkol udržovat vhodné mikroklima pro uložené exponáty. Plášť budovy je obložen předzvětralým ocelovým obkladem (cortenem). To na mne působí zvláštním dojmem, je to "zrezatělý" povrch. Ale to je asi o zvyku. Rozumově jsem došla k závěru, že jde o bezúdržbový povrch a to je dobře. Řešení stavby je dílem architektonické kanceláře Adam Rujbr Architects.

Hana Štěpánová, Radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace