Ministr školství Mikuláš Bek navštívil školy na Pardubicku. Řešil inkluzi i financování

04.11.2023

Na jednodenní pracovní návštěvu Pardubicka přijel ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. V Řečanech nad Labem řešil rozvoj a financování základních škol. Na ZŠ Waldorfská v Pardubicích se věnoval alternativnímu vzdělávání a pohybové gramotnosti. Na závěr návštěvy pak jednal se zástupci Univerzity Pardubice.

"Bavili jsme se o aktuálních tématech jako například o potřebě vzniku nových lyceí, která umožní propojit odborné a všeobecné vzdělávání, což řeší právě na waldorfských školách. S vedením pardubické univerzity, fakult i senátu jsme diskutovali o změnách v systému financování vysokých škol. V hledání optimálního nastavení budeme pokračovat i v následujících týdnech. Děkuji také za pozvání na ZŠ Řečany nad Labem, kde mě moc mile přivítali žáci i učitelský sbor," shrnul návštěvu ministr školství Mikuláš Bek.

V Řečanech nad Labem ministr školství navštívil místní školu za doprovodu starostky obce Michaely Matouškové a poslance Tomáše Dubského a jednal s ředitelkou Naděždou Doubravovou. Řečanská škola je s takřka 250 žáky na hranici kapacity. Souvisí to s popularitou oblasti a výstavbou nových domů.

"Snažíme se společně s vedením školy najít řešení, ale bez pomoci státu to půjde těžko. Jsem ráda, že si pan ministr uvědomuje nutnost dotací a kofinancování projektů," ocenila Michaela Matoušková. "Bavili jsme se také o inkluzivním vzdělávání a jeho financování. Škola už teď ví, že si nebude moci dovolit tolik asistentů. Dlouhodobým problémem je nedostatek kvalifikovaných učitelů a stále rostoucí počet žáků. Obec tedy již přemýšlí o přístavbě jak základní, tak mateřské školy, což bude generovat další finanční prostředky."

Druhou zastávkou ministerské návštěvy byla ZŠ Waldorfská v Pardubicích, kterou si Mikuláš Bek prošel s ředitelem Milanem Bartákem. Kromě besedy o alternativním vzdělávání se zúčastnil také hodiny tělocviku a zahrál si sport kin-ball.

"Waldorfská pedagogika propojuje pohyb s učením a přirozeně hledá sporty, které odpovídají zásadám pohybové gramotnosti. Kin-ball vznikl v Kanadě v osmdesátých letech, kdy tam docházelo k zásadní změně chápání úlohy sportu a pohybu ve společnosti. Kin-ball může sloužit jako modelová ukázka moderního kolektivního sportu, který je zábavný, fyzicky náročný, inkluzivní a skutečně týmový," uvedla trenérka kin-ballu a propagátorka pohybové gramotnosti Alice Paurová.

Na závěr cesty po vzdělávacích institucích na Pardubicku se ministr Mikuláš bek vydal na akademickou půdu Univerzity Pardubice. Setkal se nejen s vedením vysoké školy a fakult, ale debatoval také se Studentskou radou.

Autor: Jana Rosenbergerová